Тема. “повість минулих літ” – історична книга і збірка епічних творів

1. Літописи належать насамперед до літератури… А Біблійної.

Б Історичної.

В Публіцистичної.

Г Наукової.

2. Що допомагає сприйняти ідейний зміст “Повісті минулих літ” у зв’язку з відсутністю єдиної композиції?

А Доступна Мова.

Б Доречне використання художніх засобів.

В Хронологічний виклад подій.

Г Застосування у творі біблійних легенд.

3. Біблійна Легенда, якою починається історична книга Нестора Літописця, про:

А Створення світу.

Б Перших людей Адаму і Єву.

В Потоп на землі.

Г Вавилонську

вежу.

4. Дата, яка першою зазначена у творі. А 852р.

Б 998р. В 1113р. Г 1377р.

5. З яким проханням мешканці Києва звернулися до Святослава (“Повість минулих літ”)?

А Щоб він дозволив функціонування духовної семінарії. Б Відмінив додатковий податок. В Повернувся з походів і захистив їх від печенегів.

Г Припинив міжусобні війни.

6. Нестор Літописець, на відміну від інших ченців…

А Розташував відомості в літописі у хронологічній послідов­ності.

Б Дав назву “Повісті…”.

В Вилучив зі свого літописного твору окремі біблійні ле­генди.

Г Вважав уведення християнства на Русі поспішною

справою.

7. Монах-чернець у “Повісті…” на прикладі сказання про Бориса і Гліба…

А Возвеличив слов’янський рід.

Б Схвалив християнство.

В Пишався історичним минулим Київської Русі.

Г Засудив смуту та міжусобні війни.

8. Літопис Нестора – видатний твір світової літератури, його ви­ користовували в ХУ-ХУІ ст. історики…

А Польщі і Німеччини. Б Болгарії та Угорщини. В Туреччини і Франції.

Г Англії й Іспанії.

9. Літописні події є основою…

А Для “Слова про мудрість”.

Б “Слова про похід Ігоря Святославовича”.

В “Ізборника Святослава”.

Г “Псалтиря”.

10. Подія у “Повісті минулих літ”, яка вперше датована. А Похід Олега на Царгород.

Б Облога Києва печенігами.

В Перемога Святослава над хозарами.

Г Заснування Києва трьома братами.

11. Для сина якого князя була здійснена одна із редакцій “Пові­сті…”?

А Ярослава. Б Ігоря. В Володимира.

Г Святослава.

12. У літописі відчувається широкий кругозір Нестора, його глибо­ке знання про: А Ораторське мистецтво. Б Культуру тих народів, які намагалися завоювати Київську

Русь. В Справжнє виникнення Землі. Г Слов’янську та грецьку літератури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема. “повість минулих літ” – історична книга і збірка епічних творів