Тема. Родинно-побутові пісні

Мета: відновити в пам’яті учнів відомості про усну народну творчість як одне із джерел художньої літератури, ознайомити із жанром родинно-побутової пісні; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних фольклорних творів, висловлювання власної думки про них; виховувати прагнення до щирих почуттів, естетичний смак. Обладнання: збірки фольклорних творів, аудіо – та відеозаписи пісень, опорні схеми та плакати. Теорія літератури: народна пісня, її види, символіка, пафос, художні засоби. ХІД УРОКУ І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя. Сьогодні ми звертаємося до витоків, джерел, з яких починалася художня література. Це – фольклор, усна народна творчість, представлена в багатьох жанрах – казках, легендах, міфах, прислів’ях, приказках, загадках, піснях, думах, баладах тощо. Прислухайтесь, як океан співає – Народ говорить. І любов, і гнів У тому гомоні морськім. Немає Мудріших, ніж народ, учителів; У нього кожне слово – це перлина, Це праця, це натхнення, це людина.

Так говорив про мудре поетичне народне слово невтомний збирач фольклору, видатний український поет Максим Рильський. Народні пісні (а особливо

родинно-побутові), з якими ми знайомитимемося,- найбільш поетичні й задушевні твори фольклору, що висвітлюють усі грані життя не стільки зовнішнього, як внутрішнього, потаємного, глибоко особистого. І саме цим вони цікаві для нас, не кажучи вже про те, яке естетичне задоволення приносили, приносять і, сподіваюся, ще приноситимуть.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ “Хвилинка мудрості”. (Якщо ніхто з учнів не підготував висловлювання для цього етапу уроку, його проводить сам учитель.) ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 1. Клоуз-тести.

1) Література має таке значення… 2) Нова естетична дійсність, що “вбирає свій час” і є носієм загальнолюдських цінностей,- це… 3) Естетика – це наука про… 4) Контекстом називають… 5) Аналіз художнього твору – …

6) Справжній митець – це… 7) 2. Складання опорної схеми “Жанри фольклору”.

ІV. СПРИЙНЯТТЯ И ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

2. Слово вчителя. Пригадаймо, що українських народних пісень записано чи не найбільше у світі – близько ЗО тисяч. Вони найрізноманітніші за змістом і ліричним вираженням – від найдавніших календарно-обрядових, історичних до соціально-побутових та родинно-побутових, ліричних. “Хоч би про що йшлося у ліричній пісні, вона завжди зворушує щирістю й безпосередністю. її творцям властиве конкретно-образне мислення, вони говорять про те, що їх хвилює, викликає радість чи смуток, в ліричних піснях яскраво вимальовується вдача людини: задерикувата чи покірна, вперта чи поступлива, сварлива чи лагідна. Крізь призму почувань однієї людини передається характер цілого народу. …Тематика і настроєвий діапазон родинно-побутової лірики дуже широкі, а співзвучність із загальнолюдськими переживаннями забезпечила їй всенародну любов і незгасаючу популярність”,- це слова з передмови до антології української народної творчості “Закувала зозуленька”, упорядником якої є Н. Шумада. Серед родинно-побутових пісень виділяють пісні про кохання та про сімейне життя.

У піснях про кохання, яких найбільше, передаються всі нюанси стосунків двох: і перше несміливе почуття закоханих, що бояться виказати себе навіть поглядом, і відкрите утвердження свого права любити й бути коханим, і сумніви та образи, і біль розлуки, і невтішне горе зраджених та покинутих, і мрії про майбутню долю, одруження. 3. Прослуховування аудіозаписів народних ліричних пісень. 4. Виразне читання пісні “Місяць на небі, зіроньки сяють”.

5. Обмін враженнями щодо почутого. 6. Виразне читання пісні “Цвіте терен, цвіте терен”. 7. Обмін враженнями про твір. 8. Виразне читання пісні “Сонце низенько, вечір близенько”.

9. Обмін враженнями про пісню. 10. Виконання завдання пошуково-дослідницького характеру. – Знайдіть спільні та відмінні риси в піснях.

Див. с. 20.

Виконання учнями тестового завдання. – Укажіть слова, вилучені з висловлювання польського вченого- фольклориста Чеслава Неймана щодо українських ліричних пісень про кохання. “Кохання в народній поезії українців… набагато глибше й ідеальніше, ніж в інших слов’янських народів. Виражене в народних піснях з наївною простотою, реально, кохання… рис настільки піднесених духовно, які бувають тільки виразом почуттів і натхнення людини освіченої. Високоідеальне почуття, зворушлива щирість, відданість, розмаїта багата образність і самобутньо давня символіка надають українським пісням про кохання оригінальних рис і… деякі з них до рівня ліричних шедеврів”.

А розуміє, вибуває, мають; розуміється, набуває, підносять; В викладається, перебуває, виносять; Г буває, заперечує, заносить. VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Навчитися виразно читати пісні, аналізувати їх; дві з них вивчити напам’ять. VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Інтерактивна вправа “Мікрофон”. – Продовжіть речення: “Мене захопило…” “Мені сподобалося…” “Пісня для мене…” “Народна пісня сьогодні – це…”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема. Родинно-побутові пісні