Тема. Т. ШЕВЧЕНКО “ГАЙДАМАКИ”


Варіант 1

1. Стародавнє місто, яке згадує Т. Шевченко, розпочинаючи поему. А Єгипет.

Б Стамбул.

В Вавілон.

Г Кафа.

2. Ліричний герой поеми буде “Білолицему”…

А Розповідати цікаві пригоди з власного життя.

Б Сповідувати власні гріхи.

В Писати Твори про героїчне минуле.

Г Співати думу.

3. Звертаючись до гайдамаків, поет пропонує їм…

А Вирушити на пошуки долі. Б Згадати славне минуле. В Осмислити власну життєву мету.

Г Згадати козацькі літописи.

4. Ляхи у поемі порівнюються…

А Із жорстокими

псами. Б Вельможною панею. В Чорними воронами.

Г Смердючим болотом.

5. Якої роботи не виконував Ярема у пана? А Прибирав у хаті.

Б Косив траву для худоби.

В Носив воду.

Г Годував свійських птахів.

6. Народний ватажок, про якого Ярема згадував у пісні.

А П. Конашевич-Сагайдачний. Б Є. Зборовський. В І. Підкова.

Г С. Наливайко.

7. Хазяїн Галайди завідував…

А Корчмою.

Б Хлібопекарнею.

В Продуктовою лавкою. Г Театром.

8. Добре підпивши, ляхи примусили Лейбу… А Танцювати гопака.

Б Співати літанію.

В Організувати музикантів.

Г Декламувати вірша.

9. Лейба порадив ляхам

здобути грошей… А У коморі гетьмана.

Б Костьолі титаря.

В Чоловічому монастирі.

Г Гаю під старим дубом.

10. Визначте художні засоби в уривку: Зорі сяють серед неба, / Го­ рить білолиций, / Верба слуха соловейка, / Дивиться в кри­ ницю”.

А Анафора і гіпербола. Б Порівняння і метонімія. В Синекдоха й оксиморон.

Г Метафора й епітет.

11. “Вернися до мене, до моєї хати, або хоч приснися… не хочеться спать”,- так спрямоване звернення Яреми,…

А До власної долі. Б Чорнобривої красуні. В Щасливої зіроньки.

Г Любої матінки.

12. Кого Козаки так характеризують”: “Мудра голова сидить собі в хуторі, ніби не знає нічого, а дивишся – скрізь…”?

А Б. Хмельницького. Б М. Залізняка. В І. Гонту.

Г А. Головатого.

Варіант 2

1. Про що співав Ярема, перебуваючи ввечері “попід гаєм”?

А Про красу зоряного неба.

Б Нещасливе власне життя.

В Свою невимовну любов до коханої.

Г Ймовірність перемоги козаків у боротьбі з ляхами.

2. Митець не може визначити меж…

А Для творчих здібностей кобзарів.

Б Краю.

В Світла.

Г Духовного збагачення кожної віруючої людини.

3. Про кого Т. Шевченко зазначив, що вони на бенкеті, наче на раді?

А Гетьманів. Б Сотників. В Панів.

Г Отаманів.

4. Король Польщі, який хотів шляхтичам добра, “як дітям мати”. А Сигізмунд-Август.

Б Генріх Валуа.

В Станіслав Понятовський.

Г Стефан Баторій.

5. Поет, характеризуючи наймита, зазначив, що герой хоч і сирота… А Але розумний.

Б Кмітливий і винахідливий.

В Багатий.

Г Має неабиякий талант складати вірші.

6. За наказом жида, Галайда вирушив… А У ліс по дрова.

Б Ремонтувати човни на узбережжі річки. В На поле жито жати. Г У Вільшану.

7. Потрапивши до жида через зламані двері, конфедерати наполе­ гливо розпитували його…

А Про дочку.

Б Ярему.

В Шлях до Умані.

Г Тих, хто цурався католицької віри.

8. Жид запевняв конфедератів, що він багатий… А На власну ласку.

Б Уміння розвеселити шановне товариство. В Доброзичливість і шану. Г Фантазію.

9. Свій твір письменник присвятив людині, яка безпосередньо бра­ла участь у його викупі з кріпацтва.

А В. Григоровичу. Б К. Брюллову. В В. Жуковському.

Г І. Сошенку.

10. Зустрівшись на побаченні з Оксаною, Галайда мріяв, як він з ко­ханою…

А Будуть щасливо жити.

Б Не наймитуватимуть у панів.

В Вирушать у подорож славетними шляхами гайдамаччини.

Г Ніколи не горюватимуть.

11. На думку Т. Шевченка, Чигирин будували… А Солдати царської армії.

Б Полонені турки і татари.

В Гетьмани.

Г Люди різних національностей.

12. Назва пісні, яку виконував Волох гайдамакам перед повстан­ням.

А “Ой Дніпре, мій, Дніпре…”.

Б “Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали”.

В “Літа орел, літа сизий”.

Г “У гаю, гаю вітру немає”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема. Т. ШЕВЧЕНКО “ГАЙДАМАКИ”