Тематичне оцінювання (Чарльз Діккенс)

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Урок 32

Тема: Тематичне оцінювання (Чарльз Діккенс).

Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань з вивченої теми; визначити рівень сформованості вмінь та навичок застосовувати набуті знання на практиці; удосконалювати навички самостійної роботи учнів; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу.

Обладнання: зошит для тематичного оцінювання.

Тип уроку: перевірки й обліку здобутих знань, умінь і навичок.

Хід уроку

1. Повідомлення мети перевірки та способів проведення тематичної роботи.

2.

Проведення тематичного тестування.

3. Написання творчої роботи.

4. Відповіді вчителя на запитання учнів.

5. Підведення підсумків уроку.

6. Домашнє завдання.

1. Прочитати повість М. Гоголя “Ніч перед Різдвом” (за хрестоматією).

2. Сформувати 4 творчі групи учнів для розподілу наступних завдань:

– Підготувати коротке повідомлення про біографію М. Гоголя, його зв’язки з Україною, написані ним твори, в зацікавленому середовищі взяти інтерв’ю про враження, отримані від знайомства з творчістю письменника.

– Знайти в тексті та занотувати в зошиті приклади фантастичних мотивів у повісті.

– Виписати в зошит найцікавіші знахідки щодо художніх особливостей повісті, особливу увагу звернувши на гіперболи та порівняння.

– Виписати в зошит вияви комічного в повісті М. Гоголя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тематичне оцінювання (Чарльз Діккенс)