Тести до теми “Життя і творчість Євгена Маланюка”

ТЕСТИ ДО ТЕМИ “ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА”

1. Євген Маланюк народився в:

А) Єлисаветграді;

Б) Херсоні;

В) Ново-Архангельську.

2. Батько Євгена Маланюка був:

А) артистом;

Б) суддею;

В) сільським інтелігентом.

3. Євген Маланюк здобував освіту в:

А) початковій школі;

Б) Єлисаветградському реальному училищі;

В) Київському університеті;

Г) Петроградському політехнічному інституті;

Д) Київській військовій школі.

4. Починає віршувати Євген Маланюк будучи:

А) школярем;

Б) гімназистом;

В)

офіцером.

5. Служить у:

А) Червоній Армії;

Б) війську УНР.

6. У якому році поет емігрував:

А) 1919;

Б)1920:

В) 1921?

7. Причини еміграції:

А) служба у війську Петлюри;

Б) поразка УНР;

В) власне бажання.

8. Проживає у країнах Західної Європи:

А) Німеччині;

Б) Польщі;

В) Чехословачяині;

Г) Угорщині.

9. Здобуває вищу освіту в:

А) Польщі:

Б) Чехословаччині;

В) Німеччині;

Г) Угорщині.

10. Якою збіркою поезій дебютує Євген Маланюк:

А) “Гербарій”;

Б) “Стилет і стилос”;

В) “Земля і залізо”?

11. Дружиною Маланюка була:

А) Олена Теліга;

Б)

Наталя Лівицька-Холодна;

В) Богумила Савицька.

12. У скількох країнах жив емігрант Євген Маланюк? Назвіть їх:

А) у трьох;

Б) у двох;

-в) в одній.

13. Назвіть поетичні збірки Маланю. ка в порядку опублікування і вкажіть роки їхнього виходу у світ:

А)”Влада”(1954);

Б) “Проща” (1959);

В) “Остання весна” (1951).

14. Річка дитинства, що зустрічається в багатьох поезіях Маланюка:

А) Інгулець;

Б) Дніпро;

В) Синюха.

15. Яким твором відкривається збірка “Земля і залізо”:

А) “Шевченко”;

Б) “Невичерпальність”;

В) “Напис на книзі віршів”?

16. “Біографія”, “Пам’яті Куліша”, “Сучасники” – це вірші збірки:

А)”Влада”;

Б) “Серпень”;

В) “Стилет і стилос”.

17. “Як в нації вождя нема,

Тоді вожді П поети” – це слова з поезії:

А) “Посланіє”;

Б) “Невичерпальність”;

В) “Сучасники”.

18. У якій збірці Маланюка Україна постає в образі жінки-матері з трагічною долею:

А) “Проща”;

Б) “Земна Мадонна”;

В) “Остання весна”?

19. Євген Маланюк визначив програму свого життя і творчості у збірці:

А)”Влада”;

Б) “Стилет і стилос”;

В) “Земля і залізо”.

20. Мистецька і громадянська позиція Маланюка виражена у вірші: .

А) “Невичерпальність”;

Б) “Біографія”;

В) “Напис на книзі віршів”.

21. Кого називає Маланюк “скитською гетерою”, “божевільною блудницею”, “степовою Елладою”, “дикою бранкою – степовою”:

А) Росію;

Б) Україну;

В) Грецію?

22. З якого твору слова:

“… Даремно, вороже, радій – Не паралітик і не лірник Народ мій – в гураган подій Жбурне тобою ще, невірний!”

А) “Сонети про Орлика”;

Б) “Уривок з поеми”;

В) “До портрета Мазепи”?

23. Назвіть три публіцистичні статті Маланюка, присвячені видатним українським письменникам, наприклад:

А) “До Шевченківських роковин”;

Б) “Франко як явище інтелекту”;

В) “До роковин Лесі Українки”.

24. Про кого і в якому творі Євген Маланюк писав: “Син дрогобицького ремісника вийшов… з тією зброєю, яку мав від народження і яку ціле своє тверде життя сталив та вдосконалював зі зброєю розуму”:

А) про Миколу Зерова;

Б) про Пантелеймона Куліша;

В) про Івана Франка?

25. Кого назвав Євген Маланюк “Сосудом Духа”:

А) Ольгу Кобилянську;

Б) Івана Франка;

В) Лесю Українку?

26. Хто сказав про Євгена Маланюка: “Які б не прикладалися до нього, Євгена Маланюка, людські мірки, він виростає понад усе своєю великістю і неповторністю. І шкода, що він так рано помер”:

А) Леонід Мосендз;

Б) Наталя Лівицька-Холодна;

В) Улас Самчук?

27. Кому належать слова: “Маланюк потряс мене. Велетень не лиш духом, а й тілом… Ерудит, енциклопедист. Світова література, наша і, звичайно, російська.

Багато цитат, від Малярме і Гюго до Блока й Гумільова. Я зрозумів його покликання в поезії: тисячолітня, багатотісячолітня Україна”:

А) Леонідові Полтаві;

Б) Юрію Лавріненку;

В) Дмитрові Донцову?

28. Євген Маланюк помер у:

А) 1965 р.;

Б) 1968 р.;

В)1971 р.

29. Похований Євген Маланюк у:

А) Мюнхені;

Б) Бавнд-Бруці;

В) Вашингтоні.

ТЕСТИ ЗА ТВОРЧІСТЮ /. ДРАЧА

Варіант І

1. Перша збірка віршів І. Драча:

‘ а) “Соняшник”;

Б) “Протуберанці серця”;

В) “Корінь і крона”.

2. Особливості індивідуального стилю письменника в:

А) самобутності таланту;

Б) індивідуальній неповторності;

В) широкому використанню традицій. 3. Для поезії Драча характерна:

А) декларативність;

Б) ілюстративність;

В) реалістичне відтворення життя.

4. Утруднює сприйняття творів письменника:

А) метафоричність;

Б) складність форми;

В) надлишкове використання символічних образів.

5. У збірці “Соняшники” головну увагу автор приділяє:

А) філософському осмисленню досягнень науки;

Б) розповіді про щоденне життя. 6. Улюблені жанри поетам

А) балади;

Б) вірші-послання;

В) етюди;

Г) верлібри.

7. Вірш “Балада про соняшник” характеризується:

А) авторським підходом до використання традиційної космічної образності;

Б) олюдненням образів.

8. Персоніфікація – це…

9. Проблему гуманізації суспільства автор розглядає у вірші:

А) “Балада про соняшник”;

Б) “Етюд про хліб”;

В) “Дума про Вчителя”.

10. Продовжити думку: у віршах “В оркестрі мікрочастин”, “Реквієм Павлу Тичині”, “Смерть Шевченка”, циклі віршів про Г. Сковороду І. Драч порушує проблеми…

11. “Чорнобильська мадонна” за жанром:

А)поема;

Б) мозаїка;

В) скорбна пісня.

12. Ідейний зміст поеми “Чорнобильська мадонна”:

А) пекучий біль з приводу того, що трапилося у квітні 1986 р.;

Б) гіркі роздуми над проблемою “людина і природа”;

В) турбота про майбутнє людства, про необхідність збереження природи.

13. В “Чорнобильській мадонні”:

А) нагнітається жахливість;

Б) глибокий ліризм.

14. Дайте відповідь на питання. Хто винен у Чорнобильській трагедії?

15. З якою метою І. Драч у творі “Чорнобильська мадонна” життєво правдиві картини поєднує з феєричними; реальні – з фантастичними?

16. Чим пояснити ускладнення композиції поеми “Чорнобильська мадонна”?

17. З якими творами 1. Драча поема має тісний ідейний зв’язок?

Варіант /І

І. Поезіє, сонце моє оранжеве!

Щомиті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе,

Щоб стати соняшником. Це рядки з поезії І. Драча…

2. Які слова, на Вашу думку, найхарактерніші для оцінки творчості поета-новатора та реформіста:

А) філософічність;

Б) ренесансне світовідчуття;

В) асоціативність;

Г) оригінальність манери письма;

Г) ліричність;

Д) символічність;

Е) метаморфозність;

Є) музикальність.

3. Тема “малої батьківщини” стала провідною у збірці поета, яка має назву:

А) “Соняшник”;

Б) “Теліжинці”;

В) “Протуберанці серця”;

Г) “Храм сонця”.

4. У поетичній драмі “Дума про Вчителя” головним персонажем є відомий педагог:

А)Л. Толстой;

Б) В. Сухомлинський;

В) А. Макаренко;

Г) К. Ушинський.

5. Кого у “Баладі про Сар’янів та Ван Гогів” поет порівнює з художниками зі світовими іменами – вірменом Сар’яном, голландцем Ван Гогом, українцями – братами Кричевськими:

А) поетів;

Б) сільських жінок;

В) будівельників;

Г) режисерів.

5. Які фільми були створені за кіноповістями І. Драча?

А)”Земля”;

Б) “Криниці для спраглих”;

В) “Іду до тебе”;

Г) “Камінний хрест”. 6. Визначити віршовий розмір строфи:

Душу носять по світах вітри.

Серце мчить крилата догори.

Я ж землі належу. До кісток.

До майбутніх буйних пелюсток.

7. Статті І. Драча-критика були присвячені огляду творч оо, таких відомих українських письменників:

А) Г. Сковороди;

Б) Лесі Українки;

В)П. Грабовського;

Г) П. Тичини;

Г) Максима Рильського;

Д) Василя Мисика;

Е) Василя Земляка. 8. За жанром твір “Чорнобильська мадонна” можна віднести до

А) ліричної поеми;

Б) поеми-мозаїки;

В) драматичної поеми;

Г) балади. 9. Якими художніми засобами оперує поет в уривку:

За безладу безмір, за кар’єри і премії,

Немов на війні, знову вихід один:

За мудрість всесвітню дурних академій

Платим безсмертям – життям молодим…

А) порівняння;

Б)

В)

10. Спробуйте графічно зобразити ті почуття, які викликає у вас поезія І. Драча.

В. тшико

ВИДАТНИЙ ПРОЗАЇК І ПОЕТ

” 1. Хто сказав про Б. Грінченка “… він творча особистість, яка, працюючи без відпочинку, долаючи цензурні заборони і перешкоди, відстоювала інтереси рідної культури.”:

А) М. Коцюбинський;

Б) Леся Українка;

В) І. Франко.

| 2. Б. Грінченко народився на:

В. а) Полтавщині;

Р б) Харківщині;

І. в) Сумщині.

| 3. Літературну діяльність письменник розпочав:

І а) у 1881р.;

Б) у 1884р.;

В) у 1887 р.

!, 4. Під якими псевдонімами писав Б. Грінченко? , 5. Перша поетична збірка вийшла:

І а) в 1884р.;

Б) в 1881р.;

В) в 1886р.

6. Першим прозовим твором письменника є повість:

А) “Під тихими вербами”;

Б) “Сонячний промінь”;

В) “Серед темної ночі”.

7. Об’єкт художнього дослідження Б. Грінченка в поетичних творах:

А) життя громадян;

Б) життя селян;

В) життя народної інтелігенції.

8. Щасія селянина, за Б. Грінченком:

А) в тому, що вивів дітей у люди;

Б) у праці;

В) у спочинку.

9. Головні мотиви поезії:

А) заклики до праці на благо народу;

Б) невпевненість в перемозі;

В) роль і місце митця в житті суспільства. 10. Поет повинен:

А) оплакувати нещасний край;

Б) підбадьорювати людей;

В) вказувати, “як долі досягти”.

11. Підсилення визвольного руху на початку XX ст. викликало нові теми в творчості Б. Грінченка:

А) осуд бездіяльності народу;

Б) намагання зберегти прогнилий режим;

В) засудження системи;

Г) конституційні свободи. 12. Вся поезія поета пройнята:

А) громадянським неспокоєм;

Б) упевненістю в тому, що нічого не можна заподіяти;

В) невірою.

13. Всі свої зусилля поет поклав на вівтар:

А) дорогої України;

Б) Італії.

ПОЕМА І. ФРАНКА “МОЙСЕЙ”

1. Поема “Мойсей” увійшла до збірки:

А) “З вершин і низин”;

Б) “Мій Ізмарагд”;

В) “З днів моєї молодості”.

2. Поема має:

А) фольклорну основу;

Б) міфологічну основу;

В) біблійну основу.

3. Переосмисливши древній сюжет, І. Франко наповнив поему змістом:

А) конкретно-історичним;

Б) фантастичним;

В)романтичним.

4. Темою поеми є зображення:

А) трагічної долі єврейського народу;

Б) трагічної долі українського народу;

В) пошуку шляхів національного визволення. 5. Основні проблеми поеми:

А) вождь і народ;

Б) роль особистості в житті суспільства;

В) місце України в світовій історії.

6. Що сприяє типізації образу Мойсея:

А) тимчасові сумніви;

Б) віра в свою місію;

В) віра в свою зверхність.

7. 1. Франка з Мойсеєм єднає:

А) подвижницька діяльність;

Б) народницькі переконання;

В) революційний світогляд. .” 8. Образи Авірона й Датана введені для того, щоб:

І а) осудити служіння чужим богам;

Б) конкретизувати образ Мойсея;

1 в) як контраст до образу Мойсея.

| 9. Голос Єгови – ;

І а) втілення віри в потойбічний світ;

І б) пророче бачення майбутнього;

| в) засіб психологічної характеристики Мойсея. І 10. Головний герой поеми “Мойсей”:

|| а) Мойсей;

* б) І. Франко;

У..в) народ.

ЦІ 11. Усвідомлення свого місця в житті рідного українського наїзду автор передає за допомогою:

| а) алегорії;

Б) символіки;

І в) стилістичних засобів. ї 12. Трагедія Мойсея в:

_ а)слабкості духу;

Б) в тому, що від нього відвернулися люди. 13. “Пролог” 1. Франка співзвучний з творами:

А) П. Грабовського;

Б) Т. Шевченка;

В) В. Стуса.

14. “Заповіт” І. Франка майбутнім поколінням переданий:

А) в епілозі;

Б) в пролозі;

В) в головній сюжетній лінії.

15, Художній рівень поеми визначається:

А) насиченістю монологів та діалогів;

Б) широким використанням епітетів; –

В) використанням притч.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тести до теми “Життя і творчість Євгена Маланюка”