The State Structure of Ukraine

Україна є суверенною державою. Вона має власну територію, законодавство та органи судової і виконавчої влади. З 1922 до 1991 р. Україна була частиною СРСР. 1991 року її було проголошено незалежною державою.

Нині Україна є вільною та суверенною державою.

16 липня 1990 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголосила “Декларацію державного суверенітету України”. Декларація складається з 10 частин, присвячених самовизначенню української нації, державної влади, громадянства, громадянських прав, економічної

незалежності, культурного розвитку, внутрішньої та зовнішньої політики. Згідно з цим документом, в Україні має бути диференційовано 3 гілки влади: законодавчу, виконавчу та судову. За формою правління Україна є парламентсько-президентською республікою. Главою держави є Президент, який також очолює і виконавчу владу.

Президента обирає народ на загальних виборах кожні 5 років. За українськими законами, президентом може бути громадянин України, старший за 35 років, що проживає в Україні не менше 10 років і володіє українською мовою. Верховна Рада є вищим законодавчим органом України. Вона складається лише з однієї

палати і нараховує 450 членів (народних депутатів), які займаються творенням законів.

Голову Верховної Ради обирають усі члени парламенту.

Кабінет Міністрів є найвищим органом виконавчої влади у нашій державі. Прем’єр-міністра обирає Верховна Рада, а він уже формує свій Кабінет. Однак, кандидатури всіх міністрів має затвердити парламент.

Президент і Кабінет Міністрів відповідають за реалізацію законів, прийнятих Верховною Радою. Найвищим органом судової влади в Україні є Верховний Суд. Його голову – верховного суддю – обирає Верховна Рада на 4 роки.

Головним обов’язком Верховного Суду є забезпечення законності судової влади. Окрім Верховного суду, існує ще й Конституційний Суд, завданням якого є слідкувати за тим, аби всі нові державні акти відповідали Конституції України. Суддів Конституційного Суду обирає Верховна Рада терміном на 10 років.

Ukraine is a sovereign state. It has its own territory, its legislative and executive organs and its government. From 1922 to 1991 Ukraine formed a part of the former USSR. In 1991 it was proclaimed an independent state.

Nowadays it is a free sovereign state.

On the 16th of July 1990 Ver-khovna Rada of Ukraine adopted the “Declaration of the State Sovereignty of Ukraine”. The Declaration has ten parts devoted to the self-determination of the Ukrainian nation, state power, citizenship, civil rights, economic independence, cultural development, home and foreign policy. According to this document three levels of power are to be differentiated: the legislative, the executive and the judicial powers. By the form of the governance Ukraine combines the elements of parliamentary and presidential republic. President is the head of the state, he is also the head of the executive branch of power.

A president is elected by the people of the country at a general election for a period of five years. In accordance with the laws of Ukraine a president can’t be younger than 35 years of age, must live in the country no less than 10 years, must be a citizen of Ukraine and he must master the national language.

Verkhovna Rada is the highest legislative body of Ukraine. It consists of one chamber only. It includes 450 people’s deputies. The laws of the country are made by them.

The chairman of the body is elected by its all members. The Cabinet of Ministers is the highest executive body of our state. The Prime Minister is elected by the Parliament.

He forms his cabinet himself. However, every minister shall be appointed by Verkhovna Rada. The President and the Cabinet of Ministers are responsible for the emplimentation of laws adopted by Verkhovna Rada.

The Supreme Court of Ukraine is the supreme judicial body. The head of it is the Supreme Public Prosecutor who is appointed by the Parliament for 4 years. His main duty is to secure the fulfilment of the laws.

Besides the Supreme Court there is a special organ – Constitutional Court, the main aim of which is to guarantee the accordance of the newly adopted laws to the Constitution of Ukraine. The judges are elected by Ver-khovna Rada for a period of 10 years.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

The State Structure of Ukraine