Титульна сторінка

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Схвалений Національною академією наук України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури і мистецтв України

КИЇВ НАУКОВА ДУМКА 2007

Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2007. – 288 с.

Видання 2007 року виходить з уточненнями, пов’язаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Затверджено до друку вченими радами Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України та Інституту української мови НАН України

Науково-видавничий відділ філології, художньої літератури та словників

Редактори Є. І. Мазніченко, Н. М. Максименко, К. С. Чайка

© Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, 2007

ISВN 978-966-00-0617-1


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Титульна сторінка