Товариш

“Товариш” – літературно-художній, науковий журнал, виданий українською студентською молоддю у Львові 1888 заходами І. Франка, М. Павлика, В. Будзиновського та С. Козловського. У першому номері вміщено оповідання І. Франка “Домашній промисел”, його переклад двох епіграм К. Гавлічка-Боровського, єврейської народної поезії, статтю “Наша публіка”, а також вірші М. Старицького “На Вкраїні” (під псевдонімом Гетьманець), К. Попович “Не зривай квітки”, О. Маковея “На самоті”, науково-публіцистичні статті М. Драгоманова

“Науковий метод в етнографії”, М. Павлика “Русини в Америці” та ін. Журнал подав низку рецензій на нові видання (розгляд Наталею Кобринською твору Ю. Стенде “Родина Вухгольців”), оцінку В. Будзиновського економічної праці, російського вченого М. Каблукова, огляд “Рух науковий в студентських товариствах львівських” І. Колесси (Ї. К.).

Надруковано ряд матеріалів з літературної спадщини Т. Шевченка, Ю. Федьковича. Видання обстоювало принципи реалізму і народності в літературі, ідеї позитивізму в науці. Наступні номери через брак коштів, незгоди між окремими членами редколегії не побачили світу.

Зберігся щоденник О. Маковея, в якому багато місця відведено історії підготовки журналу до друку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Товариш