ТРАНКВІЛІОН-СТАВРОВЕЦЬКИЙ КИРИЛО

ТРАНКВІЛІОН-СТАВРОВЕЦЬКИЙ КИРИЛО (р. нар. невід. – 1646) – філософ, поет, богослов першої половини XVII ст.

Навчався, очевидно, у Львівському кафедральному училищі. У 1589 – 1592 рр. викладав у Львівській братській школі. З 1592 р. вчителював у Вільні, на початку XVII ст. знову повернувся до Львова, де став одним із провідних діячів Львівського братства.

У 1614 – 1625 рр. вів активну проповідницьку діяльність, був ігуменом Унівського монастиря, згодом Любартівського. На початку 1626 р. перейшов в унію, за що 25 березня того ж року був призначений архімандритом

чернігівського Єлецького монастиря. Автор віршів, філософських і богословських праць.

У працях “Зерцало богословія” (1618), “Євангеліє учительноє” (1619) К. Транквіліон-Ставровецький стверджує, на противагу східно-православному християнському аскетизму, який сповідували Іван Вишенський, Й. Княгиницький, що людина має право насолоджуватися красою землі, радощами земних почуттів. Особливим даром людини є для філософа здатність захоплюватися досконалістю видимого предметного світу. Відбиваючи інтереси діячів братського руху, активною силою якого виступало міщанство, К. Транквіліон-Ставровецький

обстоював у своїх писаннях ідеали світського, громадянського гуманізму.

Подібні думки викликали гостре не сприйняття в ідеологів традиційного православ’я. Неприхильно відрецензував “Зерцало богословія” Іов Княгиницький, а “Євангеліє учительноє” було осуджене собором української ієрархії на чолі з Іовом Борецьким. Дослідники зауважують, що неприхильна оцінка творів К. Транквіліона-Ставровецького стала однією з головних причин його переходу в унію. Вже після цього акту в Чернігові він видає збірку релігійних текстів “Перло многоцінне” (1646), вихід у світ якої став своєрідною “знаковою подією” у розвитку всієї української поезії XVII ст.

Цікавою є висловлена в “Передмові до чительника” висока самооцінка твору, що свідчить про значний відхід від традицій середньовічного письменства.

Літ.: Маслов С. И. Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная деятельность. К., 1984; Українська література XVII ст.: Синкретична писемність. Поезія. Драматургія.

Белетристика. К., 1987; Філософія Відродження на Україні. К., 1990; Возняк М. С. Історія української літератури: У 2 кн. 1992.

Кн. 1.

О. Хоменко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ТРАНКВІЛІОН-СТАВРОВЕЦЬКИЙ КИРИЛО