Твір на тему – Образи природи у творчості М. Коцюбинського

Видатний український прозаїк на межі двох століть М. М. Коцюбинський оновив українську художню прозу і темами, і жанрами, і художніми засобами. Зображуючи життя українського народу в різних виявах, представляючи свою епоху й своє покоління у найхарактерніших вимірах, письменник вірив, що “мури темноти” розваляться, і на світі запанують правда й краса. Таким глибинним змістом наповнені вершинні зразки прози письменника: “Дорогою ціною”, “Тіні забутих предків”, “Fata morgana”, новели “Intermezzo”, “Цвіт яблуні”.

Михайло

Коцюбинський тонко відчував природу, вивчав фарби й кольори, бо вважав, що знання природи, її фарби “повинні приходити на допомогу слову”.

У повісті “Fata morgana” сумна картина дощової осені схожа на такий же невеселий настрій Маланки та Андрія, всіх заробітчан, що “йдуть та йдуть, чорні, похилені, мокрі, нещасні, мов каліки-журавлі, що відбились від свого ключа, немов осінній дощ”.

У повісті “Дорогою ціною” переважають чорний і червоний кольори, а природа виступає як діюча сила, що бере участь у розвитку сюжету. Пожежа в плавнях здавалася Соломії то червоними горами, то звіром-велетом, то вогняним

морем. Вона розуміє своє безсилля перед стихією.

Велику роль відіграє пейзаж у відомій повісті “Тіні забутих предків”. Одухотворений ліс, гори, Черемош – усе це створює казковий світ, на тлі якого та в якому розгортаються події твору. Чистою, природною красою овіяне кохання Івана й Марічки, від сил стихії гине Марічка, назавжди покидає цей світ, іде в казку Іван…

Але особливе місце займають картини природи в новелі “Imtermezzo”. Пейзаж у творі відображає не лише красу природи, а й складний внутрішній світ героя, зміну його настроїв, думок, почувань. Пейзаж тут – це своєрідна лірична сповідь, виняткової краси пейзажна лірика, в якій, як сказав І. Франко, “якнайбільше живої крові і нервів” самого автора, і природа в новелі не статична, а динамічна – вся в русі й змінах настрою.

Пейзаж у Коцюбинського виграє особливими барвами. Це передусім пейзаж психологізований – той, який підсвітлює почуття й переживання: картина природи – це стан душі. І водночас це пейзаж кольоровий, музичний, в якому краса душі й краса природи становлять одне ціле, взаємодоповнюючи й взаємопоглиблюючи одне одного. Кольорові й музичні образи, ліричні тони й напівтони синтезуються у творчості письменника в дивовижні “перла краси”, що є оздобою всієї української прози.

Твори Коцюбинського, як незрівнянного майстра слова, що вивів українську прозу в низку світових шедеврів, дають нам велику не тільки психологічну, а й естетичну насолоду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 3.25 out of 5)

Твір на тему – Образи природи у творчості М. Коцюбинського