Твір на тему: “Роль права в житті людини”

У житті будь-якої держави, суспільства і кожної людини окремо важливу роль відіграє таке явище, як право. Без цієї системи жодне суспільство не змогло б існувати мирно і впорядковано, і жодна держава не змогла б розвиватися.

Роль права в житті суспільства і людини.

Системою загальнообов’язкових правил, встановлених і охоронюваних державою, називають правом. Саме ця система правил висловлює індивідуальні та загальні інтереси всіх громадян держави.

Право виступає в ролі регулятора суспільних відносин, воно захищає права громадян

і держави. Саме з цієї причини неможливо уявити існування і функціонування країни без системи права, так як у зворотному випадку громадські відношення не будуть впорядковані належним чином.

Демократичні держави, якими і є більшість сучасних розвинених країн, не мають можливості здійснювати який-небудь вид діяльності поза системою загальнообов’язкових правил. В обов’язки права входить регулювання внутрішніх взаємин у державному механізмі та оформлення структури держави.

Також за допомогою права закріплюють форму державного устрою, політичний режим і форму правління певної держави. Право визначає

компетенцію державних органів і компетенцію посадових осіб, що й представляють державні органи.

Правом визначається, як повинен бути організований держапарат і загальнообов’язкові права і обов’язки громадян конкретної держави.

За допомогою права здійснюється державна правотворча діяльність, яка, у свою чергу, визначає потребу в регламентації юридичного характеру) певних відносин. Таким чином, за допомогою правотворчої діяльності держави створюються закони, укази та інші раціональні юридичні форми.

З іншого боку, саме право регламентує державну діяльність – надає їй юридичну форму і вводить її в рамки юридичних вимог.

Це означає, що за допомогою права закріплюються інтереси націй і тих народностей, які населяють багатонаціональну федеративну державу.

І зовнішні, і внутрішні функції держава реалізовує за допомогою права. І багато в чому успішність реалізації тієї чи функції держави залежить від того, наскільки вона повномірного закріплена правом.

Право ж здійснює свої функції з двох сторін: і з боку громадян, і з боку держави. На державу право впливає при взаєминах з населенням, а сама держава здійснює вплив через правову систему (в межах правових вимог). І саме правом визначені межі втручання держави в життя громадян.

Громадянин і громадянство.

Громадянин – це особа, яка пов’язана з певною державою політико-правовим зв’язком. Правове становище громадянина певної держави набагато вище, ніж осіб без громадянства та іноземців, так як вони мають великий обсяг прав і свобод.

Держава – це інститут політичної системи, головною функцією якого є організація і контроль спільних дій і відносин осіб, які проживають на території країни, а також захист їх прав і свобод.

Громадянин і держава пов’язані між собою стабільної політичної і правової зв’язком.

Громадянство – це стійкий політичний і правовий зв’язок держави і людини. Воно виражається в існуванні взаємних прав та обов’язків.

Громадянство – це основний інститут конституційного права, який знаходить своє закріплення в основному законі держави (конституції), а також в інших державних нормативно-правових актах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: “Роль права в житті людини”