Твір з англіської: Мої улюблені художники

My Favourite Painters. Я б хотів розповісти вам про моїх улюблених художників. Мені дуже подобається імпресіонізм, а особливо я люблю роботи Моне.

У класицизмі основна увага приділялася композиції і виписуванню фігур.

У романтизмі акцент робився на вираженні особистих емоцій. У свою чергу, імпресіонізм показував моменти життя, частини людського існування. Це була одна із найбільш цікавих і не-звичайних течій у сучасному живописі.

Воно почалося в 60-х роках 19 сторіччя і найвідомішими імпресіоністами були французькі художники Ренуар, Дега,

Мане, Моне, Піссаро і Сіслей. Вони додали свіжості і безпосеред-ньості в сприйнятті життя через мистецтво. Подібне сприйняття було незвичайним навіть для того часу, і імпресіоністи не були визнані новою школою.

Спочатку їх вважали групою художників якогось незвичайного стилю. Їхні роботи не приймалися на виставки. Але деякі критики звернули на них увагу, що дало їм можливість показати свої роботи.

Найвідоміші роботи Моне – “Руанський собор ранком”, “Руанський собор удень”, “Руанський собор увечері”, “Стіг сіна” та ін. Він створював почуття сяючого сонячного світла, предметів, розчинених

у коливанні світла і повітря. Він зображував моменти життя, предмети в різний час доби. Його палітра дуже м’яка і делікатна, його картини завжди повні повітря і світла.

Мені здається, що вони дуже живі. З розвитком власного стилю живопису ці художники відкрили нову школу в історії сучасного мистецтва.

I would like to tell you about my favourite painters. I am very fond of impressionism, and especially like the works of Monet. Classicism attached the main importance to composition and figure painting. Romantism laid stress on personal and emotional expression.

In its turn impressionism showed the moments of life, parts of human existence. It was one of the most interesting and unusual trends in modern painting. It started in the 60s of the 19th century and the most famous impressionists were French painters Renoir, Degas, Manet, Monet, Pissaro and Sisley. They added some freshness and spontaneity of perception of life to the painting.

This kind of perception was quite unusual even for that time, and impressionists were not accepted as a new school. First they were thought to be a group of painters of some unusual style. Their works were not admitted to the exhibitions. But some critics paid their attention to them, and they were able to show their works.

The most famous of Monet’s works are: “The Ruan Cathedral in the Morning”, “The Ruan Cathedral in the Afternoon”, “The Ruan Cathedral in the Evening”, “Haystacks” and others. He created the feeling of glittering sunshine, of subject dissolved in the vibration of light and air. He showed moments of life, subjects in different times of the day. His colours are very soft and delicate, his paintings are always full of air and light. They seem very alive to me.

By developing their own style of painting these painters opened a new school in the history of modern art.

Vocabulary:

Impressionism [imp’resianizm] – імпресіонізм especially [ls’pejiah] – особливо Monet [тю’пеї] – Моне Renoir [ran’wser] – Ренуар Degas [da’gse] – Дега Manet [mse’nei] – Мане Pissarro [pi:sse’rau] – Піссаро Sisley [‘si:slei] – Сіслей stress [stres] – наголос existence [lg’zistans] – існування to admit [ad’mit] – приймати

Questions:

What is your favourite painter? Why do you like impressionism? What do you know about Monet?

What are his most famous works? Do you like classicism?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір з англіської: Мої улюблені художники