Учнівський твір по темі – Любов, що рухає сонце й світила

Шкільний твір По поемі Данте Алігьері “Божественна комедія”. Приблизно в середині XІІ століття в Європі поступово набирає силу новий культурний рух – Відродження, або Ренесанс. У даних цього руху стояв Данте Алігьері.

Деякі історики літератури вважають його одночасно й представником середньовіччя, і першим з титанів епохи Відродження. У непідготовленого читача може виникнути питання: чому це величне, але не розважальний добуток названий “комедією”? Відповідь проста.

У часи Данте комедією називали не тільки смішне, але

й взагалі будь-яке драматичне видовище. “Божественна комедія” є надзвичайно гармонічним утвором. Поетика його дотепер з технічної. точки зору вважається неперевершеною. “Божественна комедія” складається із трьох частин – “Пекло”, “Чистилище” і “Рай”. Головною діючою особою “комедії” є сам Данте і його провідник Вергілій – давньоримський поет, якого зараховують до одним з перших язичників, що прийняли християнську ідею. Мрією великого італійця було повести всіх знедолених на щастя. Зробити це Данте вирішив на власному прикладі.

Він проводить своїх героїв і читача через

всі кола Ада, через Чистилище до Раю, Автор цим продемонстрував шлях для всього людства до порятунку душі. Для розуміння змісту “Божественної комедії” важливо те, що Данте у ній глибинний зміст буття, його тришаровий склад: особисту життєву драму, мир природи, історію людства

У такий спосіб автор звертався не тільки до сучасників, але й до окремих нащадків. Подорож по позамежному мирі починається з Ада. Спочатку Данте описує похмурий ліс, що асоціюється в нього з тодішньою Італією. Головним лихом своїх сучасників Данте вважав егоїзм, гордість, схильність до насильства, надмірну прихильність до земних утіх. Три звірі – пантера, лев і вовчиця, які з’являються перед ним, послідовно символізують людські пороки.

Однієї з вершин світової літератури вважається опис дев’яти кіл Ада. Над пекельними воротами – похмурий напис:

Ø “Ніщо не вічне, я ж – на століття. Залиш надію, всяк сюди сходить”.

Ці рядки нагадують про те, що людське життя, позбавлене всіх надій, перетворюється в теперішнє пекло. Данте неодноразово підкреслює, що чим глибше гріх проникає в людську душу, тим страшне покарання, що очікує неї. Тому в першому колі Ада перебувають нехрещені дитини й доброчесні нехристияни, у другому – порушники подружньої вірності, у третьому – ненажери, у четвертому – скнари й розтратники, у шостому – єретики, у сьомому – гвалтівники, у восьмому – ошуканці, звідники, спокусники, підлесники, святотатці, чаклуни, хабарники, лицеміри, лукаві радники, поплічники розпусти, фальшивих металів, людей, грошей і слів, у дев’ятому – всі зрадники на чолі з Іудою, Бутом і Кассієм. Данте вважає, що людина, що у своїх учинках не керується вірою, надією й любов’ю, кидає себе в пекло ще при земному житті. Після Ада дорога Данте лежить через Чистилище.

Там він піднімається на гору й знаходить те, що втратило людство, тобто совість і волю волі. Третя частина “Божественної комедії” відкриває читачеві новий мир, виконаний краси й добра. На берегах Святосіяющі ріки полум’яніють вогненні квіти – душі. Вище перебуває престол Бога.

Він немов охоплює весь Всесвіт. Далі душу веде “любов, що рухає сонце й світила”. Данте приходить до розуміння того, що миром рухає любов.

Саме вона визначає гармонію світобудови.

Сам Данте вважав “Божественну комедію” твором, освітленим вищим світлом. Головною метою людства, по думці автора, є звільнення з ланцюгів пороків, що зрештою приведе до повного злиття людського і божественного почав у людській особистості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.00 out of 5)

Учнівський твір по темі – Любов, що рухає сонце й світила