Українські балади

Балада (із французької – “танцювати”) – це ліро-епічні Твори на родинно-, рідше соціально-побутову тематику з динамічним сюжетом, що закінчується трагічно, часто з фантастичною розв’язкою, що є своєрідною особливістю цих творів. Першим записом балади вважають пісню про Стефана-воєводу “Дунаю, Дунаю, чом смутен течеш?”, яку чеський учений Ян Благослав у середині XVI століття вніс до своєї рукописної граматики.

Тематика балад є досить широкою: туга дівчини за коханим, убитий на війні козак, осміяне Кохання довірливої дівчини,

чарівництво свекрухи, зрада і помста, нещасливе кохання, шлюб із нелюбом, нещасливе життя одруженої жінки.

Поетична система балад має як спільні з пісенним фольклором риси, так і власні особливості: символічні загальнопісенні образи, постійні епітети, пестливі слова, гіперболізація, тавтологія, нарощування ефекту.

Найбільш відомими є балади “Ой чиє ж то жито”, “Про Бондарівну”, “Козака несуть”, “Туман яром”.

Хоча програмою ЗНО не передбачено текстуальне ознайомлення з баладою, проте в ній містяться вимоги щодо обізнаності абітурієнта з її особливостями, тематикою, образами, поетичною

системою тощо.

Історичні пісні Історичні пісні – це епічні та ліро-епічні твори, у яких розповідається про справжні події та історичних осіб, розкривається ідейно-емоційне ставлення народу до них. В історичних піснях часто оспівуються безіменні герої, але їхня діяльність пов’язана з конкретним історичним періодом. Поява історичних пісень є наслідком розвитку історичної свідомості народу і його художнього мислення.

Вони з’явились у XV столітті, у період боротьби українського народу проти турецько-татарських загарбників, увібравши традиції героїчного епосу Київської Русі та українських дум. Назву “історичні пісні” вперше ввів в українську фольклористику М. В. Гоголь.

Основні особливості історичних пісень:

– це сюжетні твори, у яких зображені історичні події та історичні особи;

– стислість і динамічність розповіді;

– помітну роль відіграє вигадка, але фантастики майже немає;

– широке використання художніх засобів.

Тематичні групи українських народних історичних пісень:

– про боротьбу з турецько-татарськими нападниками;

– про визвольну боротьбу українського народу під проводом Б. Хмельницького;

– про стихійні селянські повстання та їх героїв.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Українські балади