В. СИМОНЕНКО. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “КРИВДА”, “ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА”, “ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ – ЛЮДИНА?” “ДЕ ЗАРАЗ ВИ, КАТИ МОГО НАРОДУ?”, “ВОНА ПРИЙШЛА”, “Є В КОХАННІ І БУДНІ, І СВЯТА”, “КИРПАТИЙ БАРОМЕТР”

Тема. В. СИМОНЕНКО. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “КРИВДА”, “ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА”, “ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ – ЛЮДИНА?” “ДЕ ЗАРАЗ ВИ, КАТИ МОГО НАРОДУ?”, “ВОНА ПРИЙШЛА”, “Є В КОХАННІ І БУДНІ, І СВЯТА”, “КИРПАТИЙ БАРОМЕТР”

Варіант 1

1. В. Симоненко – витязь молодої української поезії – народив­ся…

А На Сумщині.

Б Полтавщині.

В Київщині.

Г Миколаївщині.

2. Поряд із творчо переосмисленими літературними джерелами у ліриці В. Симоненка особливе місце відводилося народним… А Думам.

Б Переказам.

В

Пісням.

Г Легендам.

3. Віршовий розмір, який письменник найчастіше використовував у власних поезіях.

А Дактиль.

Б Анапест.

В Ямб.

Г Хорей.

4. Будучи в колі “шістдесятників”, письменник розкрився не тіль­ки як лірик, а й як…

А Драматург.

Б Філософ.

В Сатирик та гуморист.

Г Літературний критик.

5. Для поета народ (В. Симоненко “Де зараз ви, кати мого наро­ду?”) – це…

А Ті, у кого в крові пульсує козацька кров.

Б Сила, що здатна зберегти культурну спадщину.

В Мільйонний натовп, який потребує допомоги.

Г Голос правди і гул століть.

6. За жанровою

спрямованістю, як визнав сам письменник, “Крив­да” – це…

А Легенда.

Б Лірична сповідь.

В Новела.

Г Поетична казка.

7. Колір лебедів у поезії В. Симоненка “Лебеді материнства”…

А Білий.

Б Голубий.

В Сірий.

Г Рожевий.

8. Коли син виросте (В. Симоненко “Лебеді материнства”), то він…

А Вирушить у дорогу.

Б Відремонтує батьківську хату.

В Змайструє млин.

Г Збудує новий дім.

9. Поезія В. Симоненка “Лебеді материнства” покладена на музи­ку композитором…

А М. Лисенком.

Б П. Майбородою.

В А. Пашкевичем.

Г Л. Ревуцьким.

10. Звертаючись до читача (“Ти знаєш, що ти – людина?”), В. Симоненко в кожній людині вбачає…

А Індивідуальність.

Б Уміння писати поезії.

В Прагнення матеріально збагатитися.

Г Обдарованість у сприйнятті довкілля.

11. Письменник у своєму зверненні (В. Симоненко “Ти знаєш, що ти – людина?”) наполягає на тому, щоб кожна людина…

А Звела будинок.

Б Написала хоча б одну поезію.

В Була відповідальною перед суспільством.

Г Поспішала жити і кохати.

12. Автор поезії (В. Симоненко “Ти знаєш, що ти – людина?”) зму­шує людину замислитися над тим, що їй необхідно…

А Не завдавати шкоди ближньому.

Б Відстоювати інтереси суспільства.

В Розвиватися і вдосконалюватися.

Г Залишити по собі добру пам’ять.

Варіант 2

1. Навчаючись на третьому курсі Київського університету, Василь Андрійович…

А Уперше виявив свою поетичну обдарованість.

Б Відвідував політичний гурток.

В Захоплювався літературою поетів-емігрантів.

Г Багато уваги приділяв фізкультурі і спорту.

2. Носіями духовних скарбів нації, на думку поета,…

А Є політичні діячі.

Б Митці театру.

В Прості люди.

Г Науковці з гуманітарних дисциплін.

3. За своїм світобаченням В. Симоненко…

А Романтик.

Б Неокласик.

В Авангардист.

Г Футурист.

4. Визначте поезію В. Симоненка, зміст якої споріднений із рядка­ми поета: “В мене була лиш мати / Та був іще сивий дід,- / Ні­кому не мовив “тату” / І вірив, що так і слід”.

А “Вона прийшла”.

Б “Де зараз ви, кати мого народу?”

В “Кривда”.

Г “Кирпатий барометр”.

5. Поезія “Кирпатий барометр” належить до збірки письмен­ника…

А “Тиша і грім”.

Б “Лебеді материнства”.

В “Земне тяжіння”.

Г “Вино з троянд”.

6. Зав’язкою твору В. Симоненка “Кривда” є епізод, коли:

А Відбулася сутичка хлопця із сусідом.

Б Герой страждав від того, що у нього не було батька.

В Підліток помстився за поругану честь.

Г Івася було ошукано.

7. Мавки чорноброві (В. Симоненко “Лебеді материнства”) чекати­муть від дорослого хлопця…

А Цікавих пропозицій.

Б Уваги і грошей.

В Багато позитивних емоцій.

Г Ніжності й любові.

8. Лебеді (В. Симоненко “Лебеді материнства”) порівнюються…

А 3 хмарами.

Б Чаклунством.

В Мріями.

Г Літаками.

9. “Лебеді материнства” В. Симоненка за своєю будовою нагаду­ють…

А Стрілецьку пісню.

Б Веснянку.

В Коломийку.

Г Колискову.

10. У людини єдина (за поезією В. Симоненка “Ти знаєш, що ти – людина?”)…

А Думка.

Б Мета.

В Радість.

Г Усмішка і мука.

11. В. Симоненко застерігає читача (“Ти знаєш, що ти – людина?”), щоб той…

А Боровся з розкрадачами державного майна.

Б Не проспав своє життя.

В Обрав вірне рішення своїх проблем.

Г Не залишався байдужим до горя іншого.

12. Читач під впливом вірша В. Симоненка “Ти знаєш, що ти – людина?” намагається…

А Надати допомогу всім, хто її потребує.

Б Розпочати пошуки щастя.

В Переглянути своє ставлення до життя.

Г Зробити правильний вибір.

Варіант З

1. Першою збіркою письменника була…

А “Поезія”.

Б “Тиша і грім”.

В “Земне тяжіння”.

Г “Лебеді материнства”.

2. Після закінчення університету В. Симоненко працював журна­лістом у газеті…

А “Львівські новини”.

Б “Друг читача”.

В “Молодь Сумщини”.

Г “Черкаська правда”.

3. Найповніше першоджерело поезії Василя Андрійовича – це… А Народна пісня.

Б Історії діда про козаків.

В Т. Шевченко.

Г І. Франко.

4. Образ лебедів у творі В. Симоненка “Лебеді материнства” асоціюється…

А 3 мужністю.

Б Відповідальністю.

В Ніжністю.

Г Вірністю.

5. Що символізує у змісті поезії В. Симоненка “Вона прийшла” злагоду між людьми, яка несе добро і щастя?

А Солов’їний спів українських степів.

Б Голуб, як утілення високого благородства і душевної чи­стоти.

В Сонце – життєдайне джерело.

Г Калинова сопілка, звук якої проймає серце будь-кого.

6. Укажіть художні засоби, які містить уривок з поезії В. Симонен­ка “Кирпатий барометр”: “Над народами, над віками / Вставало горе, мов чорний гном. / Торохтять бойові тамтами / Над прозо­рим дитячим сном”.

А Анафора, порівняння, епітет.

Б Епітет, оксюморон, звертання.

В Порівняння, епітет, метафора.

Г Синекдоха, гіпербола, порівняння.

7. Кого мати не пускала до хати (В. Симоненко “Лебеді материн­ства”) гойдати колиску?

А Досаду.

Б Смуток.

В Лихо.

Г Нещастя.

8. У житті, на думку В. Симоненко (“Лебеді материнства”), кожна людина не може вибирати…

А Друга.

Б Дружину.

В Матір.

Г Місце мешкання.

9. Звертаючись до народу (В. Симоненко “Де зараз ви, кати мого народу?”), Василь Андрійович…

А Упевнений, що той непереможний.

Б Прагне піднести культуру нації.

В Хвилюється за майбутнє покоління.

Г Акцентує увагу на тому, що Україна перебуває у небезпеці.

10. Люди, на думку поета (В. Симоненко “Ти знаєш, що ти – людина?”), бувають…

А Щасливі й нещасливі.

Б Добрі й злі.

В Вимогливі й жорстокі.

Г Відповідальні й байдужі.

11. Який рядок поезії В. Симоненка “Ти знаєш, що ти – людина?” повторюється двічі?

А “І жити спішити треба…”.

Б “Очі твої – одні”.

В “Бо ти на землі – людина”.

Г “Кохати спішити треба”.

12. “Ти знаєш, що ти – людина?” В. Симоненка належить до збірки…

А “Тиша і грім”.

Б “Земне тяжіння”.

В “Поезії”.

Г “Вино з троянд”.

Варіант 4

1. Поетична діяльність В. Симоненка вплинула на творчість…

А В. Стуса і Б.-І. Антонича.

Б А. Малишка і В. Сосюри.

В І. Драча і Б. Олійника.

Г С. Плужника і Є. Маланюка.

2. “Василь Андрійович у своїх творах ніби готував власні думки для бронзових та гранітних літер”,- зазначав про митця…

А Д. Павличко.

Б Л. Костенко.

В І. Драч.

Г В. Стус.

3. Характерною ознакою манери і творчого почерку В. Симоненка вважається вірш…

А Медитація.

Б Білий.

В Заповіт.

Г Сюжетний.

4. У своїй поезії “Ти знаєш, що ти – людина?” В. Симоненко проголошує, що кожна людина повинна мати право…

А На свободу.

Б Відпочинок.

В Отримання приватного житла.

Г Кохання.

5. У народних легендах верба, яка згадується у вірші В. Симонен­ко “Лебеді материнства”, означає дерево…

А Життя.

Б Добробуту.

В Мужності і наполегливості.

Г Кохання.

6. Над чим розмірковує ліричний герой твору В. Симоненка “Є в ко­ханні і будні, і свята”?

А У житті гартується, міцніє справжнє кохання.

Б Закохані повинні вміти протистояти життєвим негараз­дам.

В Смисл життя – у коханні.

Г Справжня любов вимірюється часом.

7. Лебеді (В. Симоненко “Лебеді материнства”) танцювали в хаті на стіні…

А Під час темряви.

Б У будь-який час.

В Тільки у дощову погоду.

Г Вранці-рано.

8. Останній рядок поезії В. Симоненка “Лебеді материнства” – це…

А “Вибрати не можна тільки Батьківщину”.

Б “Та не можна рідну матір вибирати”.

В “Можна все на світі вибирати, сину”.

Г “Можеш вибирати друзів і дружину”.

9. Укажіть, який зміст твору В. Симоненка “Кирпатий барометр” характеризує його назву.

А Метафоричний.

Б Символічний.

В Філософський.

Г Гіперболічний.

10. Чим багата людина на землі? (В. Симоненко ” Ти знаєш, що ти – людина?”)

А Озерами, гаями, степами.

Б Горами, морями, полонинами.

В Лісами, полями, луками.

Г Розумом, поглядами, друзями.

11. Поезія В. Симоненка “Де зараз ви, кати мого народу?” належить до лірики…

А Філософської.

Б Громадянської.

В Пейзажної.

Г Інтимної.

12. Автор у творі “Ти знаєш, що ти – людина?” зазначає, що завтра на цій землі…

А “Кохати спішити треба”.

Б “Інші ходитимуть люди”.

В “І жити спішити треба”.

Г “Не буде мук, страждань”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

В. СИМОНЕНКО. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “КРИВДА”, “ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА”, “ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ – ЛЮДИНА?” “ДЕ ЗАРАЗ ВИ, КАТИ МОГО НАРОДУ?”, “ВОНА ПРИЙШЛА”, “Є В КОХАННІ І БУДНІ, І СВЯТА”, “КИРПАТИЙ БАРОМЕТР”