В. СТУС. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “ВЕСНЯНИЙ ВЕЧІР. МОЛОДІ ТУМАНИ”, “НЕ ОДЛЮБИ СВОЮ ТРИВОГУ РАННЮ…”, “ОСТАННІЙ ЛИСТ ДОВЖЕНКА”, “НЕ МОЖУ Я БЕЗ ПОСМІШКИ ІВАНА…”, “О ЗЕМЛЕ ВТРАЧЕНА, ЯВИСЯ…”, “У ЦЬОМУ ПОЛІ, СИНЬОМУ, ЯК ЛЬОН…”, “ЗА ЛІТОПИСОМ САМОВИДЦЯ”, “НА КОЛИМІ ЗАПАХЛО ЧЕБРЕЦЕМ…”, “ЯРІЙ, ДУШЕ, ЯРІЙ, А НЕ РИДАЙ…”, “ВЕРНИ ДО МЕНЕ, ПАМ’ЯТЕ МОЯ…”

Тема. В. СТУС. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “ВЕСНЯНИЙ ВЕЧІР. МОЛОДІ ТУМАНИ”, “НЕ ОДЛЮБИ СВОЮ ТРИВОГУ РАННЮ…”, “ОСТАННІЙ ЛИСТ ДОВЖЕНКА”, “НЕ МОЖУ Я БЕЗ ПОСМІШКИ ІВАНА…”, “О ЗЕМЛЕ ВТРАЧЕНА, ЯВИСЯ…”, “У ЦЬОМУ ПОЛІ, СИНЬОМУ, ЯК ЛЬОН…”, “ЗА ЛІТОПИСОМ САМОВИДЦЯ”, “НА КОЛИМІ ЗАПАХЛО ЧЕБРЕЦЕМ…”, “ЯРІЙ, ДУШЕ, ЯРІЙ, А НЕ РИДАЙ…”, “ВЕРНИ ДО МЕНЕ, ПАМ’ЯТЕ МОЯ…”

Варіант 1

1. З-поміж українських письменників XX ст. доля В. Стуса най­більш схожа на долю…

А І. Франка.

Б Т. Шевченка.

В

Лесі Українки.

Г Б. Грінченка.

2. Першою прочитаною В. Стусом книгою був твір…

А І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”.

Б І. Франка “Мойсей”.

В В. Стефаника “Кленові листки”.

Г Т. Шевченка “Лілея”.

3. У ранніх творах митця виразно звучить мотив…

А Злиденного життя селян.

Б Руйнування патріархального укладу.

В Щирого і відданого кохання до рідної землі.

Г Приреченості, трагічної долі, самотності.

4. Вид вірша, яким користувався у своїй творчості письменник.

А Паліндром.

Б Верлібр.

В Білий.

Г Астрофічний.

5. Ідейний зміст твору В. Стуса

“Не одлюби свою тривогу ранню” містить рядок…

А “Ми віддані, і нам віддасться в славі!”

Б “Ходім. Нам є де йти – дороги неозорі”.

В “Нам є де йти – на хвилі, на землі -“.

Г “Не одлюби свою тривогу ранню -“.

6. Предковічне небо уособлює у творі В. Стуса “Весняний вечір. Молоді тумани”…

А Зраду і відчай.

Б Єдність.

В Роздоріжжя і розгубленість.

Г Смятіння.

7. Факт з життя видатного українського письменника і кінорежи­сера, покладений в основу поезії В. Стуса “Останній лист Дов­женка”.

А Перебування митця на фронті.

Б Плідна робота на кіностудії.

В Вчителювання на Житомирщині.

Г Життя в Москві, розлучення з Україною.

8. З якою метою письменник у творі “О земле втрачена, явися…” звертається до землі? Щоб вона:

А Захистила страждаючого у неволі митця.

Б Надала йому наснаги протистояти власній безпорадності. В Помстилася за його страждання у неволі.

Г Відтворила світлі спогади дитячих і юнацьких літ її сина.

9. Художні засоби, які містить поезія В. Стуса “Ярій душе, ярій, а не ридай…”.

А Гіпербола, повтор, оксюморон.

Б Літота, алегорія, уособлення.

В Повтор, метафора, епітет.

Г Інверсія, антитеза, анафора.

10. Вірш В. Стуса “У цьому полі, синьому, як льон…” засвідчив твор­че продовження традицій української лірики, де символ серед інших зображувально-виражальних засобів посідав одне з ви­значальних місць. Ця особливість має місце у поетичному мов­ленні…

А Д. Павличка.

Б В. Сосюри.

В Г. Сковороди.

Г М. Шашкевича.

11. “З любов’ю паду про тебе в спогади лицем”, – так звертається В. Стус у поезії “На Колимі запахло чебрецем”…

А До рідної землі.

Б Дружини.

В Колими.

Г Коханої сестри.

12. До поетичних образів поезії В. Стуса “Верни до мене, пам’яте моя” не належить…

А Земля з рахманною журбою.

Б Соловей у гаю нічному.

В Струм Дніпра.

Г Терен колючий.

Варіант 2

1. Батьківщиною для письменника…

А Є Київщина.

Б Мордовія.

В Вінниччина.

Г Дніпропетровщина.

2. За спогадами літературознавця І. Дзюби характер у Василя Семеновича був…

А М’яким і компромісним.

Б Урівноваженим, а іноді суперечливим.

В Надмірно романтизованим.

Г Вольовим, цілеспрямованим.

3. Положення філософії, які В. Стус особисто пережив і глибоко поділяв.

А Емпіризму.

Б Екзистенціалізму.

В Раціоналізму.

Г Позитивізму.

4. Жанр, за допомогою якого поет має можливість висловити свої сокровенні почуття та по-філософському осмислити реалії життя.

А Лірична медитація.

Б Експромт.

В Мадригал.

Г Газель.

5. До кого звертається письменник наприкінці поезії “Не одлюби свою тривогу ранню” ?

А До майбутнього покоління.

Б Сивих предків.

В Хто править кермом.

Г Подорожуючих, які щойно стали на життєвий шлях.

6. Визначте твір, із змістом якого перегукується поезія В. Стуса “За літописом Самовидця”.

А У. Самчук “Марія”.

Б В. Симоненко “Кривда”.

В “П. Куліш” “Чорна рада”

Г А. Малишко “Пісня про рушник”.

7. У вірші “Останній лист Довженка” митець відтворює прагнення

О. Довженка…

А Повернутися на Україну.

Б Возвеличити рідний придеснянський край.

В Захистити пригноблених тоталітарною системою українців.

Г Написати твір про героїзм співвітчизників у Другій світо­вій війні.

8. Визначте римування в уривку з твору В. Стуса “О земле втраче­на, явися…”: “Сонця хлюпочуться в озерах, / Спадають гуси до води, / В далеких пожиттєвих ерах / Мої розтанули сліди”.

А Білий вірш.

Б Перехресне.

В Паралельне.

Г Кільцеве.

9. У чому виявляється спорідненість долі автора вірша “Не можу я без посмішки Івана” і того, кому він присвячений (Івану Світличному)? Вони обидва:

А Були заслані на Далекий Схід.

Б Боролися за соціальну справедливість і понесли за це по­карання.

В Друкувалися в “Літературній Україні”.

Г Друкувалися, перебуваючи в еміграції, за кордоном.

10. “Синій” колір у поезії В. Стуса “У цьому полі, синьому, як льон…” символізує…

А Красу василькового поля.

Б Світлий і сонячний настрій.

В Спокій ліричного героя.

Г Своєрідність національного світобачення.

11. Визначте вид римування в уривку з поезії В. Стуса “Верни до мене, пам’яте моя” / “Верни до мене, пам’яте моя, / нехай на серце ляже ваготою / моя журба з рахманною журбою, / Хай сходить співом горло солов’я”.

А Паралельне.

Б Кільцеве.

В Перехресне.

Г Білий вірш.

12. Події у творі В. Стуса “На Колимі запахло чебрецем відбуваються…

А У рідному селі поета під час жнив.

Б Місці заслання письменника.

В Напередодні звільнення митця з ув’язнення.

Г У сні, коли ліричний герой потрапляє у світ власного дитин­ства.

Варіант З

1. За фаховою освітою Василь Семенович…

А Інженер-конструктор.

Б Журналіст.

В Учитель української мови та літератури.

Г Будівельник.

2. Улюбленим митцем художнього слова для В. Стуса був…

А Р.-М. Рільке.

Б Е.-М. Ремарк.

В Е. Хемінгуей.

Г О. Солженіцин.

3. Визначте першу збірку творів письменника.

А “Зимові дерева”.

Б ” Палімпсести “.

В “Час творчості”.

Г “Круговерть”.

4. Визначте поезію В. Стуса, у якій він засуджує тих, хто матір-Україну грабує, принижує, і роздерту продає чужинцям.

А “О земле втрачена, явися…”.

Б “У цьому полі, синьому, як льон”.

В “Останній лист Довженка”.

Г “За літописом Самовидця”.

5. Поезія В. Стуса “Весняний вечір. Молоді тумани” належить до лірики…

А Філософської.

Б Інтимної.

В Пейзажної.

Г Громадянської.

6. Вірш В. Стуса “Ярій душе, ярій, а не ридай…” присвячений…

А Усім тим, хто постраждав від тоталітарного режиму.

Б Художниці А. Горській.

В Дружині митця.

Г Марку Вовчку.

7. Рідний край Олександр Петрович називає (В. Стус “Останній лист Довженка”)…

А Селянським і полинним.

Б Просмоленим війною В Щасливою мрією.

Г Квітучим садом.

8. За жанровою спрямованістю вірш В. Стуса “Верни до мене, пам’я­те моя”…

А Філософський.

Б Епістолярний.

В Громадянський.

Г Інтимний.

9. В. Стус, характеризуючи свого друга у творі “Не можу я без посмішки Івана”, порівнює його…

А 3 білим світом.

Б Зорею і сонцем.

В Запашним квітучим садом.

Г Мужнім орлом.

10. Поле у творі В. Стуса “У цьому полі, синьому, як льон…” порож­нє, лише має…

А Тіні тих людей, які зусібіч оточують ліричного героя.

Б Обгорілу після нещодавнього бою землю.

В Кілька кущиків калини.

Г Кілька зронених колгоспниками колосків пшениці.

11. Композиційно поезія В. Стуса “Верни до мене, пам’яте моя” споріднена з його твором…

А “О земле втрачена, явися…”.

Б “Ярій душе, ярій, а не ридай”.

В “Не можу я без посмішки Івана…”.

Г “За літописом Самовидця”.

12. Улюблений і звичайний в народнопісенній творчості образ, до якого В. Стус (“За літописом Самовидця”) звертається в момент найвищого емоційного напруження, втілюючи в ньому, як і в піс­ні чи думі, добрі начала – вірності, незрадливості.

А Сонце.

Б Калина.

В Кінь.

Г Дорога.

Варіант 4

1. В. Стус захоплювався і отримував неабияку користь для себе…

А Від занять фізичною культурою і спортом.

Б Роботи у живописній сфері.

В Вивчення іноземних мов.

Г Тривалих подорожей шляхами козаччини.

2. У вірші В. Стуса “Верни до мене, пам’яте моя” відтворюється…

А Туга за рідним краєм, за Україною.

Б Спогад про співвітчизників, приречених на важку працю.

В Жагуче прагнення вистояти, тобто жити, бути самим со­бою, незважаючи на страшне і важке життя.

Г Поєднання теплого співчуття з твердою розважливістю.

3. Особливістю вірша Василя Семеновича…

А Є висока поетичність, образність мови.

Б Народнопісенна основа.

В Глибокий ліризм, мінорність авторської інтонації.

Г Точність, щільність, метал і пристрасть.

4. У поезії В. Стуса “Не одлюби свою тривогу ранню” оспіву­ється…

А Духовна цінність, яка робить людину людиною.

Б Краса рідної мови.

В Щире почуття інтернаціонального братерства з трудовими людьми всього світу.

Г Любов до рідного краю, відданість життю у творчому го­рінні.

5. Вірш письменника “Весняний вечір. Молоді тумани” містить…

А Монолог одного з героїв.

Б Діалог молодят.

В Художню деталь, яка підкреслює риси обстановки, особ­ливості пейзажу.

Г Ліричні відступи, де письменник розмірковує над долею майбутнього покоління.

6. Рядки поезії “Не можу я без посмішки Івана”, які є лейтмоти­вом творчості В. Стуса.

А “Моє ж досьє, велике, як майбутнє, / напевне, пропустив котрийсь із трутнів”.

Б “Допомогти, зарадити, вступитись, / стражденного в не­щасті прихистить”.

В “І зважитись боротися, щоб жити, /І зважитись померти, аби жить?”.

Г “Коли вже не терпіти, ні мовчати / Не можу, що, читаючи, люблю”.

7. Визначте композиційну форму поезії В. Стуса “О земле втраче­на, явися…”.

А Суцільний діалог між поетом і його мріями.

Б Обрамлення.

В Вірш-хроніка.

Г Полілог з ліричними відступами.

8. Художня особливість поезії В. Стуса “Ярій душе, ярій, а не ри­дай… “, яка характерна для цього твору.

А Використання релігійної лексики.

Б Змістовність і яскравість деталей.

В Стислість викладу.

Г Цільність малюнку.

9. Символом совісті, людськості, віри в добро та справедливість у творі В. Стуса “За літописом Самовидця”…

А Є життєвий простір.

Б Дух козацький.

В Серце України.

Г Бог.

10. Поет відчув у далекому від України краю запах не тільки чебре­цю, а й (В. Стус “На Колимі запахло чебрецем”)…

А Духмяного материнського хліба.

Б Троянд біля батьківської хати.

В Рідної землі.

Г М’яти і кропиви.

11. Хто із видатних вітчизняних майстрів поетичного художнього слова благословив Василя Семеновича на нелегкий літературний шлях?

А І. Драч.

Б П. Тичина.

В А. Малишко.

Г М. Бажан.

12. Укажіть віршований розмір в уривку з поезії В. Стуса “О земле втрачена, явися…”: “О земле втрачена, явися / Бодай у зболено­му сні, / І лазурово простелися, / Пролийся мертвому мені!”.

А Ямб.

Б Хорей.

В Дактиль. Г Анапест.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

В. СТУС. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “ВЕСНЯНИЙ ВЕЧІР. МОЛОДІ ТУМАНИ”, “НЕ ОДЛЮБИ СВОЮ ТРИВОГУ РАННЮ…”, “ОСТАННІЙ ЛИСТ ДОВЖЕНКА”, “НЕ МОЖУ Я БЕЗ ПОСМІШКИ ІВАНА…”, “О ЗЕМЛЕ ВТРАЧЕНА, ЯВИСЯ…”, “У ЦЬОМУ ПОЛІ, СИНЬОМУ, ЯК ЛЬОН…”, “ЗА ЛІТОПИСОМ САМОВИДЦЯ”, “НА КОЛИМІ ЗАПАХЛО ЧЕБРЕЦЕМ…”, “ЯРІЙ, ДУШЕ, ЯРІЙ, А НЕ РИДАЙ…”, “ВЕРНИ ДО МЕНЕ, ПАМ’ЯТЕ МОЯ…”