В. ВИННИЧЕНКО. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “СОЛДАТИКИ!”

Варіант 1

1. Найістотнішим у долі В. Винниченка, політика і митця, були болісні роздуми…

А Про емігрантів.

Б Рідний народ.

В Власну родину.

Г Збереження краси рідної природи.

2. В. Винниченко збагатив українську драматургію…

А Проблемно-філософськими п’єсами.

Б Історичними трагедіями.

В Інтимними комедіями.

Г Розважальними водевілями.

3. З 1902р. В. Винниченко заявив про себе…

А Як політик.

Б Критик.

В Мистецтвознавець.

Г Літератор.

4. Визнання В. Винниченка письменником відбулося

після напи­сання ним твору…

А “Краса і сила”.

Б “Гріх”.

В “Рівновага”.

Г “Сонячна машина”.

5. У творі “Солдатики!” В. Винниченко звернувся до теми…

А Визвольного руху на початку XX століття.

Б Тюремних буднів політичних в’язнів.

В Долі революціонерів.

Г Національного мистецтва.

6. Виступ селян проти соціальної несправедливості очолив (В. Винниченко “Солдатики!”)…

А Гнат.

Б Явтух.

В Микола.

Г Економ пана Партнера.

7. Глибинний історичний оптимізм твору В. Винниченка “Солда­тики!” полягає в тому, що…

А Селяни виступили

на захист власних прав.

Б Явтухові вдалось таки відвернути масову розправу.

В Бунтівники намагались знищити пана Партнера.

Г Герої вірили у нове, світле, радісне життя.

8. За національним походженням пан Партнер (В. Винниченко “Солдатики!”) був…

А Поляком.

Б Татарином.

В Угорцем.

Г Німцем.

9. В особі Явтуха (В. Винниченко “Солдатики!”) відображено…

А Нову політичну силу – українське селянство.

Б Непримиренного борця з лібералізмом.

В Бунтівника-революціонера, що відстоює інтереси селян­ської голоти.

Г Героя, який міг очолити страйк.

10. “Ах ты морда хохлацкая!.. Я тебя… до смерти засеку!..”. Ці сло­ва належать (В. Винниченко “Солдатики!”):

А Поміщику.

Б Солдату.

В Миколі.

Г Офіцеру.

8. Селяни (В. Винниченко “Солдатики!”) мотивують свій збудже­ний настрій по відношенню до поміщика тим, що вони…

А Бідні.

Б Голодні.

В Не мають власних прав.

Г Бажають обробляти свою землю, а не панську.

12. Для усмирения бунтівників до села паном Партнером (В. Винниченко “Солдатики!”) було викликано…

А Батальйон солдат.

Б Загін військових.

В Півроти військовослужбовців.

Г Царську армію.

Варіант 2

1. Письменник-новатор, В. Винниченко зумів поєднати…

А Комічне і трагічне, ідейно-художній досвід кращих пись­менників минулого…

Б Соціальне і національне.

В Художній досвід класики з інтенсивним засвоєнням есте­тичних ідей свого часу.

Г Політику і культуру.

2. В. Винниченко народився в Єлисаветграді, а тепер це…

А Красно град.

Б Кіровоград.

В Волгоград.

Г Київ.

3. “Кого у нас читають? – В. Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки інтереси сходяться на літературі? – В. Винниченка”,- так зазначав…

А І. Франко.

Б Леся Українка.

В Д. Павличко.

Г М. Коцюбинський.

4. “З якою дикою ненавистю і злістю закипіли балачки по хатах, з якимсь не відомим досі, гострим болем стали згадуватись те­пер усі муки і здирства Партнера. Це сталося серед селян через (В. Винниченко “Солдатики!”):

А Розповідь старого бандуриста.

Б Проведення революційного мітингу Явтухом.

В Розповсюдження Миколою забороненої літератури.

Г Поява політичних листівок – роз’яснення жалюгідного становища селян.

5. Помічник викликав у село каральний загін, оскільки селяни (В. Винниченко “Солдатики!”):

А Відібрали напередодні зібране зерно у пана Партнера.

Б Відмовлялися працювати.

В Вимагали більшої платні за виконану роботу.

Г Прагнули бути вільними.

6. Виступаючи перед людьми, керівник народної маси, посилаю­чись на Євангеліє, зазначив, що кожний зобов’язаний здобути собі хліб (В. Винниченко “Солдатики!”):

А “За підсумками роботи”.

Б “Стільки, скільки заробив”.

В “Чесною, сумлінною працею”.

Г “В поті лиця”.

7. “А сіре повзло та повзло, мов велика гадюка, то скручуючись по дорозі, … розтягуючися у довгу, рівну низку”,- так описує В. Винниченко у творі “Солдатики!”…

А Хмари перед бурею.

Б Селянську бідноту, що просувалася до економії Партнера.

В Рух солдатської армії, яку викликав пан проти повстанців.

Г Туман напередодні сутички селян і військових.

8. Сюжетна канва твору “Солдатики!” В. Винниченка свідчить про конфлікт…

А Психологічний.

Б Соціальний.

В Побутовий.

Г Трагічний.

9. Під час протистояння солдат і селян, офіцер зарублює шаблею (В. Винниченко “Солдатики!”)…

А Явтуха.

Б Миколу.

В Невідомого селянина.

Г Пана Партнера.

10. “Солдатики!” В. Винниченка, за визначенням самого автора,- це…

А “Трагедія українського села через непосильну працю”.

Б “Подія, коли шукаєш гармонії у взаєморозумінні”.

В “Малюнок із селянських розрухів”.

Г “Розкриття психології селян”.

11. В Україні було видано з 1930 по 1932 pp. зібрання творів В. Винниченка…

А У 23 томах.

Б 28 томах.

В 32 томах.

Г 30 томах.

12. Події, відображені у творі В. Винниченка “Солдатики!”…

А Реальні.

Б Напівреальні.

В Романтичні.

Г За своїм змістом перебільшені.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

В. ВИННИЧЕНКО. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “СОЛДАТИКИ!”