Відповідь на контрольне питання До новели М. Коцюбинського “Intermezzo”

Наведіть приклади художніх образів, якими письменник пов’язує всі частини новели.

У новелі є декілька образів, що пов’язують усі частини твору. Один із них – образ сонця. Він народжується з пітьми: “Погашу лампу і сам потону в чорній пітьмі”. – “Розплющую очі”. – “Ах, як багато всього: неба, сонця, веселої зелені”. Але поки що образ сонця не входить у настрої героя, навіть протиставляється їм: “На небі сонце – серед нив я”. Поступово сонце витісняє з душі морок (втому, знесилення) і стає об’єктом звернень

ліричного героя, схожих до язичницьких молитов: “Сонце!

Я тобі вдячний. Ти сієш у мою душу золотий засів… ” Сонце в новелі осмислюється як джерело енергії та сили, й жайворонки “б’ють дзьобами в золото сонця, сіють пісню”. Фраза “Погаси сонце й засвіти друге на небі” означає остаточне звільнення людської душі від старого, минулого.

Іще один наскрізний образ новели – образ зозулі (образ часу). Спочатку голос зозулі позначає відлік нового періоду в житті героя: “Як тільки бричка вкотилася на широкий зелений двір – закувала зозуля. Тоді я раптом почув велику тишу”. Далі образ розвивається:

“Кує зозуля. Б’є молоточком у кришталевий великий дзвін: ку-ку! ку-ку! – і сіє тишу по травах”.

Герой енергійно відгукується на зміни. Його лікує час: “Я зіскакую з ліжка і гукаю в вікно до зозулі: “Ку-ку… ку-ку… Добридень!”

Пізніше зозуля вже найближча приятелька героя, бо чітко, розмірено та спокійно відраховує час – час, який заліковує душевні рани. Про час, який заліковує душевні рани, сказано в новелі так: “Твоє журливе “ку-ку” спливало, як сльози по плакучій березі, і змивало мою утому”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповідь на контрольне питання До новели М. Коцюбинського “Intermezzo”