Відповіді до теми: “Давня українська література”

1. Яка історична подія спровокувала виникнення полемічної літератури? Виникнення полемічної літератури спровокувала головним чином Брестська церковна унія 1596 року, за якою об’єднувались православна та греко-католицька церкви, а також єзуїтські трактати на захист цієї унії.

2. Визначіть тематику вертепної драми.

Вистави вертепної драми поділялися за тематикою на світські та релігійні. Світські вистави зображували сцени з народного побуту, а релігійні – сюжети, взяті з Біблії.

3. Які козацькі літописи вам відомі?

Найвідомішими

козацькими літописами є “Літопис Самійла Величка”, “Літо­пис Григорія Грабянки” та “Літопис Самовидця”.

4. Якими здобутками означився Український Ренесанс?

У XVІ-XVІІ століттях в Україні з’явилися перші граматики церковнослов’ян­ської мови, словники, переклади Біблії і Євангелія, перші друковані твори з на­укових питань і віршована література.

5. Яку композиційну будову має твір І. Вишенського “Обличеніє диявола-світодержця” ?

Цей твір написано у формі діалогу між дияволом і бідним прочанином.

6. Який видатний український письменник написав монографію “Іван Вишенський і його твори”?

Монографію “Іван Вишенський і його твори” написав Іван Франко.

7. Які художні засоби використав І Величковський у своїх епіграмах? Протиставлення, уособлення, порівняння, тавтологію


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: “Давня українська література”