Відповіді до теми: література відродження

1. Назвіть французький відповідник слова “Відродження”. Відповідь: Ренесанс. 2. Що саме “відроджується” в епоху Ренесансу?

Відповідь: Античний тип культури, античне бачення світу. 3. Які хронологічні рамки доби європейського Відродження? Відповідь: ХІХ-ХХІІ ст. 4. Де і у кого на все життя закохався Франческо Петрарка? Відповідь: У церкві св.

Клари в Авіньйоні Петрарка закохався у Лауру. 5. За який твір Ф. Петрарку увінчали лавровим вінком на Капітолійському пагорбі в присутності багатьох римлян? Відповідь: За поему “Африка”.

6.

Як перекладається назва збірки “Канцоньєре”, скільки віршів вона налічує? Відповідь: “Книга пісень”, 365 віршів.

7. Як називається поезія з чотирнадцяти рядків, що згруповані у два чотиривірші Відповідь: катрени і два тривірші Відповідь: терцети? 8. Де виник сонет як літературний жанр? Відповідь: В Італії. 9. Які протилежні почуття принесло ліричному героєві його кохання до Лаури?

Відповідь: Радість і страждання.

10. За допомогою яких художніх засобів змальовує Ф. Петрарка образ Лаури? Відповідь: Порівнянь, епітетів, метафор. 11. Хто з відомих італійських поетів доби Відродження був не лише учнем, й другом Ф. Петрарки?

Відповідь: Джованні Боккаччо. 12. У якій формі написав Ф. Петрарка автобіографію?

Відповідь: У формі листа, “Лист до нащадків”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: література відродження