Відповіді до теми: повість Вольтера “Простак”

1. До якої епохи належить творча діяльність Вольтера?

Творчість Вольтера є складовою частиною епохи Просвітництва, яке є філософсько-ідеологічною течією XVІІІ ст. і відбилося в усіх сферах мистецтва, у тому числі і в літературі.

2. Назвіть основні стилі епохи Просвітництва.

Епоха Просвітництва була характерною боротьбою за владарювання розуму, загальну рівність починаючи з другої половини XVІІ ст. в Англії і до XІX ст. у Ро­сії. Класицизм орієнтувався на античні взірці, оспівував природну людину, сен­тименталізм орієнтувався на культ

природних почуттів, частково реалізм, який відображав життя “у формах самого життя” через створення типових образів та виховання особистості.

3. Назвіть найвідоміших письменників французького просвітництва. Чому цих пись­менників називали енциклопедистами?

Вольтер, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо та ін. Ці письменники епохи Просвітництва багато працювали для того, щоб поширювати знання про світ.

Вони були авто­рами багатьох енциклопедичних видань, які стали втіленням ідей епохи Просвіт­ництва.

4. “Вольтер” – це особисте ім’я письменника, чи його псевдонім?

“Вольтер” – це псевдонім,

повне ім’я письменника – Франсуа-Марі Аруе (1694-1778).

5. Чому знайденого юнака у повісті “Простак” було названо Гуроном?

Тому, що усі вирішили, що він індіанець.

6. Чому Гурона називають Простодушним (Простаком) ?

Тому, що він ставить дитячі запитання і вірить усьому, про що йому розпо­відають.

7. Які книжки читає Гурон у Бастилії?

“Тартюф” Мольєра, “Іфігенію” і “Федру” Ж. Расіна та ін.

8. Чи одружився Гурон із мадемуазель де Сент-Ів?

Ні, вона померла збезчещена, принісши себе у жертву заради визволення Гу­рона з Бастилії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: повість Вольтера “Простак”