Відповіді до теми: “Прадавня українська література”

1. Що є джерелом виникнення писемної літератури?

Прадавня українська література виникла з фольклору, тобто з усної народної творчості та системи народних вірувань.

2. Що таке народний епос? Які основні жанри народного епосу ви знаєте?

Народний епос – це специфічний народно-поетичний різновид розповідних творів у прозі та віршах. Основні жанри народного епосу – це казка, легенда, пе­реказ, балада.

3. Які літописи вам відомі?

Найвідомішими літописами є “Повість минулих літ”, Галицько-Волинський літопис, Київський літопис.

4.

Що таке народна драма?

Народні драми – це невеличкі сценки віршованої форми, які супроводжувати чи відбивати певний обряд (наприклад, весільний), трудовий процес (сівба) або являли собою гру дітей, підлітків, юнацтва.

5. Хто є автором “Повісті минулих літ” ?

Автором цього літопису є чернець Києво-Печерського монастиря Нестор.

6. Що являє собою “Велесова книга” ?

“Велесова книга” – це 72 тексти на 52 дощечках.

7. Назвіть найдавніші рукописні книги Київської Русі.

Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава.

8. Хто з українських письменників та істориків перекладав Біблію?

Українські переклади Біблії здійснили П. Куліш, І. Пулюй, і. Нечуй-Лсвицький, 1. Огієнко, І. Хоменко.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: “Прадавня українська література”