Відповіді до теми: роман Стендаля “Червоне і чорне”

1. Які факти біографії Стендаля вплинули на його погляди?

Захоплення ідеалами Просвітництва, читання праць Вольтера, Руссо, Дідро; участь у поході армії Наполеона 1812 року на Москву.

2. Які естетичні погляди Стендаля відбилися у романі “Червоне і чорне”?

Естетичні погляди Стендаля склалися на грунті філософії епохи Просвітни­цтва. Людина для Стендаля немислима поза середовищем, її психологію потрібно вивчати в зв’язку з її суспільним становищем. Прекрасне не може бути постій­ним для всіх часів і народів.

Естетичний ідеал

нового суспільства заснований на інтелекті і чутливості – художник має цікавитися не стільки нагим тілом атлета, скільки виразом його обличчя, його духовною красою.

3. Які прошарки суспільства показані у романі “Червоне і чорне”?

Дворянство – влада в їхніх руках; священнослужителі – католицька церква є впливовою силою в суспільстві; буржуазія – намагається повернути свої втра­чені позиції.

4. Що приваблювало Жульєна в Наполеонові?

Бонапарт, безвісний і бідний поручик, став владикою світу “за допомогою своєї шпаги”. Сореля вабило в епосі Наполеона те, що тоді людина могла вису­нутися,

зробити блискучу кар’єру завдяки своїм особистим якостям, а не завдя­ки походженню.

5. Чому Жульен Сорель відмовився від апеляції про помилування?

Сорель бачить усю неправду і підлість навколишнього світу і не хоче більше брати участь у цій спільній грі. Просити про помилування – означає прийняти правила гри. Крім того, його уявлення про честь і безчестя не дозволяли йому просити милості в тих, ким він нехтував.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: роман Стендаля “Червоне і чорне”