Відповіді до теми: творчість Г. Сковороди

1. Яку книгу Г. Сковорода вважав найголовнішою для себе і для всього людства?

Усе життя улюбленою книгою Г. Сковороди була Біблія.

2. Яку науку Г. Сковорода вважав провідною ниткою Аріадни, що допомагає людині перемогти скрутні життєві обставини?

Філософію.

3. Який ідейний зміст байки Г. Сковороди “Бджола і Шершень” ?

У байці “Бджола і Шершень” Г. Сковорода розвинув ідею “сродної” праці Письменник був упевнений, що кожна людина має використовувати і розвивати ті якості і таланти, якими її наділив Бог.

4. Що таке

притча?

Притча – це коротке оповідання алегорично-повчапьного змісту.

5. Які цитати з притчі Г. Сковороди “Вдячний Еродій” стали мудрими крилатими висловами?

“Охоче ми робимо все те, що святе і бажане…”, “Яка користь з янгольської мови, коли в ній нема доброї думки?”, “Природа благо – всьому початок, а без неї ніколи не бувало благості”.

6. Якими словами можна передати суть байки “Вбогий жайворонок” ?

У житті треба бачити головне, щоб, погнавшись за привабливим, не потрапи­ти у пастку.

7. Як Г. Сковорода визначав складові гріха і добронравності?

Складові гріха:

заздрість, ненависть, пристрасть, злопам’ятність, гордість, не­наситність, підлесливість, скука, смуток, каяття, сум.

Складові добронравності: щиросердість, доброзичливість, прихильність, не­злобність, лагідність, щирість, богонадійність, безпечність, задоволеність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: творчість Г. Сковороди