Відповіді до теми: “Загальна характеристика літератури XІX століття. Реалізм як основний творчий метод”

1. У чому полягає відмітна особливість зарубіжної літератури XІX століття? Кожна історична епоха породжує свій спосіб відбиття дійсності в творчос­ті художників, письменників, музикантів. У 20-30-ті роки XІX ст. у творчос­ті Флобера, Стендаля, Діккенса, Пушкіна зародився і поступово сформувався конкретно-історичний метод, що дістав назву “реалізм”.

Потім він став осно­вою творчості таких митців слова, як Л. Толстой, Ф. Достоєвський, А. Чехов, Т. Драйзер та ін.

2. Які характерні риси реалістичного методу?

Термін “реалізм” походить

від латинського “realіs” (речовинний) і означає правдиве художнє відбиття об’єктивної дійсності. Критичний реалізм XІX сто­ліття змальовує людський характер залежно від конкретно-історичних умов. Для критичного реалізму характерні такі риси:

А) історизм;

Б) викривальний пафос;

В) широта освітлюваних проблем;

Г) типізація.

3. Які передумови розвитку реалізму на Заході?

Передумови такі:

А) посилення робітничого руху і національно-визвольної боротьби у ЗО – 40 роки в країнах Західної Європи;

Б) підйом культури буржуазного суспільства;

В) розвиток наукової думки (праці Гегеля.

Дарвіна, Ламарка, Гізо).

4. У яких умовах відбувалося становлення реагізму?

Новий творчий метод складався в умовах непростої літературної боротьби t романтичними тенденціями. Вплив романтизму помітний у романах Стендаля, Бальзака, Флобера, Діккенса. Але до кінця XІX століття реалізм стає панівним творчим методом у літературі й мистецтві.

5. Чому реалізм XІX століття дістав визначення “критичний” ?

Критичний реалізм не указує шляху до кращого життя, але висвічує обстави­ни, ворожі людським прагненням до такого життя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: “Загальна характеристика літератури XІX століття. Реалізм як основний творчий метод”