Відповіді до теми: Життя і творчість І. Нечуя-Левицького

Роль і місце творчості І. Нечуя-Левицького в українській літературі.

Нечуй-Левицький утвердився в нашій літературі як письменник глибоко на тональний із потужним художнім обдаруванням. Згодом Олесь Гончар скаже про нього: “Він заслужив звання народного письменника”. Письменник розширив художньо-тематичні горизонти української літератури, збагатив її творами про лиття інтелігенції, писав на-історичну тематику. ” Повість “Кайдашева сім “я” в оцінці відомих людей.

“Кайдашева сім’я” з погляду на високоартистичне

змалювання селянського нігтя і добру композицію належить до найкращих оздоб українського письмен­ства (І. Франко).

Яка прекрасна мова! Читав – неначе погожу воду у спеку пив (М. Коцюбинський).

Жодна література світу не має такого правдивого, дотепного, людяного, со­нячного, хоч дещо затьмареного тугою за кращим життям, твору про трудяще село кі умов капіталізму, як “Кайдашева сім’я” Нечуя (М. Рильський).

Розкрийте стильові особливості повісті “Кайдашева сім “я”.

Сатира і гуімор властиві творчому стилю І. Нечуя-Левицького взагалі, а “К”Й дашева сім’я” є вершиною гумористичного

таланту митця. Як ознаку стилю і міц відзначити поєднання ліричного та гумористично-сатиричного начал у творі. Ці властиво і мові автора, і мові персонажів.

Які обставини згубно вплинули на духовний світ селян, змальованих у повісті?

Неосвіченість, духовна роз’єднаність, індивідуалізм, одноманітність існуваинм

Чому повість називають підручником із народознавства?

У творі письменник використав чимало елементів народознавства: він згали народні ремесла, показує процес виготовлення полотна, описує буденний та сині ковий одяг селян, інтер’єр селянського житла, відображає красу народних обри дів, розваги сільської молоді, устрій селянського побуту.

Чому автор назвав свою повість “Князь Єремія Вишневецький” ?

Єремія Вишневецький – центральний персонаж, а інші образи лише допоми гають розкрити характер головного героя, увиразнити його риси.

Чи ввібрав Єремія у свій характер козацький дух?

Він уявляв себе лицарем, прагнув військових перемог, але в його характері ще замолоду перемогло користолюбство. Роздумуючи про славу і честь, Випин – вецький мріяв: “Моя гетьманська булава – то землі безмірні, безліч грошей, вії! сько…”

Яке почуття викликає Вишневецький?

Образ Вишневецького викликає зневагу і презирство.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Відповіді до теми: Життя і творчість І. Нечуя-Левицького
«