Відповіді до теми: “Життя і творчість Пантелеймона Куліша”

1. У чому суперечливість світогляду П. Куліша?

Світогляд Куліша дуже складний. В його основі лежить, безперечно, ідеоло­гія українського націоналізму, але є в ньому як козакофільські, так і антикозаць – кі мотиви, є, на жаль, захоплення Петром І і Катериною ІІ, на підставі чого ви­датний український вчений Сергій Єфремов назвав Куліша “дволиким Янусом”.

2. Як Куліш викривав імперську політику Росії щодо України?

Незважаючи на деяку суперечливість у світогляді, П. Куліш гнівно викривав імперську політику царської Росії. 1846 року

він публікує “Повість про україн­ський нарід”, за котру його було покарано адміністративним засланням до Тули. У цьому творі ми читаємо: “Україна могла б стати самостійною, якби не зрада української шляхти і не московська політика”.

1863 рік. У Львівській газеті “Сло­во” надрукований лист П. Куліша “Голос з України”. “Москва, – писав автор, – горне під себе не тільки всю Русь, а й усю Слов’янщину. Москалі забули, що ті “їх академії, якими вони так пишаються, заснували київські академіки.

У Москві світло знань засвітили ми”.

У публіцистичній статті “Гадки про святкування

осьмих роковин Шевченко – вої смерті” Куліш пише: “Два потужні деспоти – лях і москаль роздерли Україну навпіл. Це лукава політика, це наруга над правом. Скільки крові вицідив москаль з України”.

Цей же мотив містить вірш “Три брати”. У брата, який вважає себе старшим, “в грудях… люте серце, він п’є братню кров”.

3. Що стало основою історичного роману ” Чорна рада” ?

Значним поштовхом до написання “Чорної ради” став твір М. Гоголя “Тарас Бульба”, але П. Куліш хотів створити свій роман на основі реальних історичних фактів. Отже, за основу автор узяв український фольклор та “Літопис Самовидця”.

4. З якою метою автор відходить від реальних історичних подій, зображуючи Чорну раду в Ніжині?

Не всі події, зображені у романі, відбуваються насправді. Автор відходить у ви­кладі від історичної дійсності, щоб глибше розкрити характери історичних поста­тей, детальніше змалювати внутрішній світ персонажів. Для цього Куліш уводить у тканину історичного роману вигадані епізоди та деталі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: “Життя і творчість Пантелеймона Куліша”