Віршовий розмір або метр – визначення

Віршовий розмір або метр (грец. metron – міра) – поширений у силабо-тонічній версифікації термін для позначення особливостей ритмічної одиниці, покладеної в основу певного віршового твору, власне – міра вірша, його загальна схема, з якою узгоджуються його елементи (ямбічний розмір, дактилічний розмір тощо).

Ямб – двоскладовий віршований розмір з наголосом на другому складі (и-).

Хорей – двоскладовий віршований розмір з наголосом на першому складі (-и).

Дактиль – трискладова стопа з наголосом на першому складі (-ии).

Амфібрахій – трискладова стопа з наголосом на другому складі – наголошений серед ненаголошених – у стопі (и-и).

Анапест – віршований розмір з трьох складів із наголосом на останньому (ии-).

Пірихій – допоміжна стопа, що складається з двох коротких складів, може заміняти ямб або хорей, але самостійно не вживається й на визначення віршового розміру не впливає (ии).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Віршовий розмір або метр – визначення