Хіазм

Хіазм (грецьк. chiаsmos – хрестоподібне розташування у вигляді грецької літери X) – вживаний у поезії мовностилістичний прийом, котрий полягає у переставленні головних членів речення (різновид інверсії) задля увиразнення віршованого мовлення:Кіптява свічка й ніж щербатий,

Червінна королева з карт

(Б.-І. Антонич).

Хитнувся гвалт розбуджених церков,

І, кинувшись од ватри стрімголов,

Упав на степ бунтарських тіней кетяг (М. Бажан).

Подеколи трапляються і звукові X. як різновид анаграми, але в сув’язі з іншими засобами віршованої фоніки: “Зілляло лави і вали” (О. Стефанович).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хіазм