Як написати твір – оповідання про випадок з життя на тему “Відвідування театру”

Нерідко вчителі дають завдання учням V-VІ класів написати твір – оповідання про випадок з життя на тему “Відвідування театру”. Нам представляється, що в цих класах ще рано пропонувати такі теми. Програма по розвитку мовлення для V – VІ класів орієнтує вчителя на навчання творам типу опису предмета або місця; тема ж “Відвідування театру” веде учня убік, орієнтує на виклад послідовних подій. Тому такі твори ми рекомендуємо проводити в VІІІ – ІX класах, коли учні вже придбали вміння описувати приміщення, природу, трудові процеси,

дії, зовнішність людини, місцевість, пам’ятник архітектури й т. д.

На основі театральних вражень учні пишуть твори-міркування із приводу переглянутого спектаклю, характеристику героя, порівняльну й групову характеристику персонажів, твору-міркування публіцистичного стилю по який – або проблемі, піднятої в спектаклі, відкликання, рецензію на спектакль, творчий портрет актора й т. д.

Нами були складені пам’ятки, якими могли користуватися як учителі російської мови й літератури, так і класні керівники, учителі інших дисциплін, що відвідують із дітьми театр. Зрозуміло, учителі російської мови цікавить,

насамперед, методика навчання писати на тему, розкривати основну думку, збирати й систематизувати матеріал до твору. Приведемо деякі питання з пам’яток. Вони допомагають підготувати учнів до сприйняття спектаклю, а надалі й до його обговорення:

1. Про що говориться в спектаклі?

2. Основна думка спектаклю

3. Головні герої спектаклю (позитивні, негативні).

4. Учинки героїв і моє відношення кним.

5. Як оформлена сцена? Який костюм на герої?

6. Що сподобалося й що не сподобалося в постановці спектаклю?

З урахуванням збагачення учнів театральними враженнями, їхньої участі в роботі драматичних кружків, підготовки письмових інсценівок, самостійних сценаріїв казок, байок, невеликих оповідань, усних переказів ролей з акцентуванням уваги на відтворення мовлення діючої особи, усних творів питання пам’ятки ускладнювалися:

1. Тема й ідея спектаклю

2. Час, епоха, про яку говориться впьесе.

3. У чому сутність конфлікту?

4. Як цей конфлікт знаходить свій дозвіл у сюжетно-фабульній побудові добутку?

5. Як композиція пов’язана з ідеями, образами?

6. Аналіз характеру, створеного актором

7. Мовний портрет героя

Значення художньо-пластичних засобів (декорації, костюми, мізансцени, висвітлення, грим і т. д.). Без з’ясування цих і інших питань перед відвідуванням спектаклю й у процесі його обговорення неможливо підготувати учнів до написання творів на основі театральних вражень. Основним ми вважаємо навчити хлопців писати на запропоновану тему (а не взагалі про відвідування спектаклю).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Як написати твір – оповідання про випадок з життя на тему “Відвідування театру”