Які мотиви лірики Лермонтова я бачу в “Герої нашого часу”

Які мотиви лірики Лермонтова я бачу в “Герої нашого часу” М. Ю. Лермонтов поет покоління 30-х років XIX століття. “Очевидно, писав Бєлінський, що Лермонтов поет зовсім іншої епохи й що його поезія зовсім нова ланка в ланцюзі історичного розвитку нашого суспільства”. Епоха безвременья, політичної реакції після повстання декабристів в 1825 році, розчарування в колишніх ідеалах породила такого поета як М. Ю. Лермонтов, поета, що своєю головною темою обрав тему самітності. І тема ця проходить через всю творчість Лермонтова: з надзвичайною

силою звучачи в лірику, у поемах, у безсмертному романі “Герой нашого часу”.Зв’язок “Героя нашого часу” з образами ліричних творів Лермонтова безсумнівна. Адже головна думка роману була викладена поетом у вірші “Дума”:Сумно я дивлюся на наше поколенье, Його прийдешнє иль порожньо, иль темно.

Меж тим під тягарем познанья иль сомненьяв бездіяльності зостариться воно. У цих рядках уже висловлені думки, які знайдуть відбиття й на сторінках роману, адже головний герой його Григорій Олександрович Печорин і є типовим представником цілого покоління, у долі якого відбиваються всі пороки, недоліки, хвороби

суспільства тої епохи. Про цьому сам автор напише в передмові до 2-му виданню роману: “Це портрет, складений з пороків усього нашого покоління, у повному їхньому розвитку”.Якими рисами наділений герой часу 30-х років: він розчарований у житті, у нього немає позитивних ідеалів, мети в житті, він не вірить ні в любов, ні в дружбу, сміється над людськими прихильностями, “життя його млоїть, як рівний шлях, без мети, як бенкет на святі чужому”.Григорій Печорин нагадує своїми вчинками ліричного героя вірша “И нудно, і смутно…

” Він розчарований у любові. Так, захоплення черкескою Білої приводить до передчасної безглуздої її смерті. Герой роману як би викликує: “Любити, але кого ж? На час не коштує праці, а


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Які мотиви лірики Лермонтова я бачу в “Герої нашого часу”