Ювілей 30-літньої діяльності Михайла Павлика

“Ювілей 30-літньої діяльності Михайла Павлика (1874-1904)” – збірник на пошану письменника і громадсько-культурного діяча. Вийшов 1905 у Львові заходом ювілейного комітету, до якого входили В. Стефаник, М. Лозинський та ін. Відкривається портретом ювіляра, фотографіями його родини, загальним описом святкування ювілею у Львові та інших містах Галичини й Буковини.

Містить вірш-співанку М. Павлика “За що?”, його оповідь “Про нашу рідню”, спогади Анни Павлик про батька, виступи на ювілеї В. Стефаника, К. Трильовського, статтю “Михайло

Павлик” М. Лозинського, вірш І. Франка “Каменярі”, пісню О. Колесси “Шалійте, шалійте, скажені кати”. Під окремою рубрикою надруковані привітання М. Павликові (телеграми, листи) від громадсько-культурних діячів, письменників, вчителів з Буковини (І. Діброви, К. Якубовського, Я. Веселовського, С. Смаль-Стоцького, О. Маковея та ін.), Галичини (І. Франка, Леся Мартовича, І. Свєнцицького, К. Студинського та ін.), Наддніпрянської України (з уваги на політичний-режим у Росії ці поздоровлення, за винятком Ганни Барвінок – дружини П. Куліша, – подані без підписів їх авторів). З-за кордону надійшли привітання від
Я. Окуневського, О. Луцького, І. Пулюя, Р. Сембратовича, Ф. Волховського та інших з оцінками діяльності М. Павлика.

Наприкінці видання надруковано статтю-роздум “Відповідь ювіляра” – погляд М. Павлика на пройдений ним життєво-творчий шлях, подяку за надіслані привітання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ювілей 30-літньої діяльності Михайла Павлика