Zaporizhia Region Запорізька область

Запорізька область – адміністративна територія на південному сході України. Вона омивається Азовським морем. Загальна площа області – 27 200 км2. Кількість населення складає 2 023 800 жителів.

Область поділяється на 20 районів і 14 міст. Обласний центр – місто Запоріжжя. Південно-західна частина області знаходиться на Придніпровській низовині, південна – на Причорноморській низовині, а південно-східна – на Приазовській височині.

Головні ріки – Дніпро, Молочна.

Область знаходиться в лісостеповій зоні. Ліси займають 3,4 % території

і розташовані переважно в східній частині. Область багата на корисні копалини: вугілля, залізну руду, марганець, природний газ і будівельні матеріали (граніт, вапняк, глину). Клімат області помірно континентальний з холодною, малосніжною зимою і жарким сухим літом.

63,8 % населення українці, 31,1 % – росіяни. Це індустріальна область. Провідні галузі промисловості: машинобудування, хімічна і нафтохімічна.

Розвинені також легка і харчова промисловість. У сільському господарстві переважає тваринництво. Основною галуззю є м’ясо-молочне тваринництво. Тут вирощують пшеницю, кукурудзу і соняшник.

Запоріжжя

– головний річковий порт, а Бердянськ – морський. В обох містах є аеропорт. Найбільші міста області – Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ.

Багато відомих людей народилися тут. Серед них: О. Стастін, І. Паторжинський, Г. Чухрай та ін.

The Zaporizhia Region is an administrative territory in south – eastern Ukraine. It is washed by the Sea of Azov. Its total area is 27 200 km2.

Its population is 2 023 800. The region is divided into 20 districts and 14 cities. The capital is Zaporizhia. Its northeastern part lies in the Dnieper Lowland, its southern part in the Black Sea Lowland, and its southeastern part in the Azov Upland. The main rivers are the Dnieper, the Molochna.

The region lies in the European forest-steppe zone. Forests cover 3.4 % of the area and are located largely in the eastern part. The region is rich in mineral resources: coal, iron and manganese ore, natural gas, and building materials (granite, limestone, clay).

The region has a moderate-continental climate with cold, dry winters and hot dry summers.

Ukrainians constitute 63.8 % of the population, and Russians – 31.1 %. It is an industrial region.

The major industries are machine building, the chemical and petrochemical industries. Light industry and food processing are also developed. Agriculture specializes mostly in animal husbandry.

The main branch is beef – and dairy-cattle raising. Wheat, corn and sunflowers also grow there. Zaporizhia is the main river port, and Berdiansk – the main sea port. Both cities have an airport.

The largest cities of the Region are Za-porizhia, Melitopol, Berdiansk. Many famous people were born there. Among them are O. Slastin, I. Pator-zhynsky, H. Chukhrai and others.

Vocabulary:

To cover [‘kлуа] – покривати, займати manganese ore [‘mserjgani:z о:] марганець petrochemical [,petrau’kemikl] нафтохімічна to specialize [‘spejalaiz] – спеціалізуватися dairy [‘dear] – молочний husbandry [‘hAzbandr] – господарство sunflowers [‘sAnflauaz] – соняшник

Questions:

Where is the Zaporizhia Region situated? What is the relief of the region? What kind of region is it?

What industries are well developed there? What is it famous for?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Zaporizhia Region Запорізька область