Засудження міщанського світогляду в п’єсі М. Куліша “Мина Мазайло”

Микола Куліш – митець багатогранного таланту. Він писав прозу й публіцисти ку, але визнання до нього прийшло, коли Гнат Юра поставив у Харкові драму “97”.

Творчість М. Куліша – це багатогранне, загострене зображення побуту пси хології українців.

На Україні у перші десятиліття XX століття відбувалися складні соціально культурні процеси, точилися гострі політичні й літературні дискусії. Микола Куліш завжди знаходиться у центрі подій, головний герой його твору – українець за походженням, але малорос за своєю суттю. Він типовий

“колишній українець” у психіці якого навіки вкоренилося, що все українське – то “третій сорт”, а віл мовитися від свого, національного – єдиний спосіб вирватися з “плебейської” стану. Мина Мазайло, службовець тресту “Донвугілля”, соромиться свого “м. і. іп російського” походження.

Причину усіх життєвих невдач він бачить у власному прізвищі: “Мазайло! Жодна гімназистка не хотіла гуляти – Мазайло! На служб) не приймали – Мазайло!

Од кохання відмовлялися – Мазайло!” Він обирає собі нове прізвище серед кількох таких, що звучать “благородно”: Тюльпанов, Розов,

Алмазов, і врешті зупиняється на Мазєнін. У цьому рішенні його підтримує дру­жина Килина Трохимівна, для якої теж чоловікове прізвище, що його вона носить багато років, “як віспа на житті…” Розпач вчувається у її словах: “Мене обдурив: я покохала не Мазайла, а Мазалова, чом не сказав?”

Абсолютна відсутність національної свідомості, зневага до свого прізвища, по батькові характеризують доньку Мини Рину. Вона живе в такий час і в такій кра­їні, де все це можна швидко змінити, написавши заяву до загсу.

Щоб підтримати Мину Мазайла у його рішенні, як на крилах прилетіла з Курська тьотя Мотя – живе втілення великодержавної пихи. Її українофобство, зверхньо-зневажливий тон, коли мова йде про українське, – цс ознака міщан­ського світогляду.

Твір Миколи Куліша “Мина Мазайло” глядач сприймав як політичну сатиру на міщанство, як критику національної упередженості й великоросійського шовінізму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Засудження міщанського світогляду в п’єсі М. Куліша “Мина Мазайло”