Земля покрита мохами або мохами?

У більшості односкладових іменників 1-го відмінювання (наприклад, день, сон, шов)відбувається випаданням голосних про = е в. непрямі відмінки єдиного й у всіх відмінках множини. Так звані випадні голосні є в словах день – дня, сон – сну, шов – шва, лід – льоду й багатьох інших. Слово мохи становить у цьому ряді деяке виключення.

Воно допускає двояке утворення непрямих відмінків – з випадного голосного (по загальному типі) і без її. В однині ми говоримо й пишемо: мохів і мохів, мохам і мохам, мохами й мохами; але в множинному мохи, мохів,

мохами, про мохи (тут, як ми бачимо, варіантів немає). Форми мохи – мохів і мохи – мохів здавна відомі російській літературній мові. “Тлумачний словник російської мови” за редакцією професора Д. Ушакова приводить, наприклад, паралельні утворення: “Сонця промінь грає мохами в тріщині сирий” (з Лермонтова) я “мохами щаблі, що поростили,” (з Пушкіна).

А от приклади із сучасної художньої прози: “Був знайдений уступ, засипаний землею, покритий мохами, крутий і високий” (Конст. Федін. “Міста й роки”); “мохами пахне, грибами, бурштинові рижики скрізь, рум’яні волнушки” (Юрій Козаків.

“Никишкини таємниці”). У народному, діалектному мовленні здавна існували паралельні утворення прикметників: моховий – мховий – мшаний і калиткою – із загальним значенням “до мохів стосовний”. У літературній російській мові із всіх цих утворень збереглося й закріпилося лише одне слово – прикметник моховий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Земля покрита мохами або мохами?