Живаго – герой роману Б. Пастернака “Доктор Живаго”

Про прототипі Живаго сам Пастернак в 1947 р. повідомляв наступне: “Я пишу зараз великий роман у прозі про людину, яка становить деяку рівнодіючу між Блоком і мною (і Маяковським, і Єсеніним, бути може). Він помре в 1929. Від нього залишиться книга віршів, складова одну з глав другої частини.

Час, що обіймаються романом, – 1903-1945 рр.. За духом це щось середнє між Карамазовими і Вільгельмом Мейстера “. О. Івінський свідчить, що саме ім’я “Живаго” виникло у Пастернака, коли він випадково на вулиці “наткнувся на круглу чавунну плитку

з” автографом “фабриканта -” Живаго “і вирішив, що хай він буде такий от, невідомий, що вийшов не те з купецької, не то з полуінтеллігентской середовища; ця людина буде його літературним героєм “.

За спогадами Марини Цвєтаєвої, Пастернак ще в 1918р. мріяв про “велику романі: з любов’ю, з героїнею”. У рукописах ранніх начерків прози початку 10-х рр.. у фрагменті, що носить назву “Смерть Реліквії-ні”, зустрічається варіант імені – поет Пур-віт (від переп. франц. – pour vіe – заради життя). У 30-х роках Пастернак створює фрагменти роману під назвою “Записки Патрикія Жи-вульта” (смислове значення

цього імені можна зрозуміти як “лицар життя”).

Всі ці імена – ПУРВО, Жівульт, Живаго – складають емблематичний тріаду, що символізує втіленню в творчості Пастернака “філософію життя” (найбільш відомий збірник віршів поета – “Сестра моя, життя”). Існує також “історико-граматична” трактування імені Живаго – як прикметник у церковнослов’янською мовою в родовому відмінку. Назва роману в такому випадку набуває також символічний відтінок: “доктор живого”, “доктор життя”, “лікуючий життя”.

Духовним прототипом Ж. є сам Пастернак, роман ж – це “автобіографія не зовнішніх обставин, але духу”. Не можна не врахувати і той факт, що початок роботи над романом збіглося у Пастернака із завершенням перекладу “Гамлета” Шекспіра. (Лютому 1946 р. датується перший варіант вірша “Гамлет”, який відкриває “Зошит Юрія Живаго”.) Сам процес написання роману був практично синхронний процесу перекладу “Фауста” Гете. (Фауст – доктор та Живаго – лікар, лікар.) Образ Ж. – це образ людини, що живе в епоху, коли “розірвався зв’язок часів”, він близький Гамлету, сприйнятим Пастернаком як жертва (“драма боргу і самозречення”), волею долі обрана “у судді свого часу і в слуги більш віддаленого “. Але на відміну від Гамлета у нього немає бажання “померти, заснути” – він усвідомлює себе людиною, якій необхідно нести на собі всю тяжкість і радість життя – не “крокувати в ногу”, а лікувати хворих духом і тілом.

Багато дослідників роману ставлять питання: чи був Ж. “слабким” або “сильним” героєм, особистістю? З точки зору “фізичної активності”, тиску на світ, Ж., безумовно, “слабкий” герой (наприклад, Ганна Ахматова дорікала Пастернака в тому, що його Ж. є “м’ячиком між історичними подіями”). Однак сам Пастернак, мабуть, виходить з філософського і релігійного розуміння сили – як сили перш за все морального протистояння злу, сили, що вимагає усвідомлення і прийняття рішення. У цьому відношенні Ж. “сильний” герой. Він виживає у двох війнах, не допустивши при цьому нічого аморального, після трьох спроб все ж йде з загону червоних партизанів, пише книги, яких йому ніхто не замовляв (А.

Газізова).

Пастернак, який вважав, що “нічим, крім рухомого мови образів не виразити себе силі, тривалої лише в момент явленья “, при створенні образу Ж. звертається саме до слова, магічна й незрозуміла сила якого, як він вважав, допомогла Гете створити образ свого Фауста. Пастернак, як і Гете, хоче, щоб його герой “чуттям, за власною полюванні” вирвався б “з глухого кута”. Спокусою тут виступає не Мефістофель, а небезпека сплутати “свою, особисту” революцію з революцією “інший, всезагальної”.

Цьому спокусі піддається герой-антипод Живаго – Антипов-Стріла-ників-Расстрельніков, який занурюється в хаос ненависті і помсти, що призводить до самогубства. (Деякі дослідники вбачають в образі Антипова паралелі з пастернаковской оцінкою “пізнього” В. Маяковського.) Образ Ж. висловлює пастернаковских концепцію “віталізму”, “життєвості” (“vіtalіsm” – Guy de Mallac).

Ж. сприймає життя через життя кожної людини, кожної речі, кожного місця – і цілому світові: “І не те, щоб говорили одні тільки люди. Зійшлися і собеседуют зірки і дерева, філософствують нічні квіти й мітингують кам’яні будівлі “. У цьому сенсі Ж. – не тільки епічний, а й ліричний герой. У романі Ж. ще й поет, “людина з дуже сильним творчим початком, як у лікаря А. П. Чехова”.

Але Ж. вважає, що “мистецтво не годиться в покликання, як не може бути професією природжена веселість або схильність до меланхолії”. По-особливому розкриває автор характер свого героя в його взаєминах з жінками. Головним чинником тут виступає не любов, а непереборне жодними зовнішніми обставинами прагнення Ж. до жизнеустройству, до створення атмосфери дому, сім’ї (у фактичному, а не у формальному сенсі), до появи дітей (у нього діти і від дружини Антоніни, і від Лари, і від Марини).

Сама смерть Ж. настає саме після того, як він іде від Марини за намовою свого “таємничого” двоюрідного брата Євграфа Живаго (його образ має явні паралелі з образом гетевського Мефістофеля).

Ж. стає узагальненим чином російської інтелігенції в революції і після неї, він уособлює її продовження і загибель. У ньому знайшли відображення і релігійно-філософські шукання в дусі Л. М. Толстого, і роздвоєність мечущейся душі, за Ф. М. Достоєвським, нарешті, він являє собою тип “чеховського лікаря” (Г. Гачев).

Ж. став своєрідним підсумковим чином, що замикає ланцюжок героїв російської класики: Євгеній Онєгін, Печорін, Мишкін, брати Карамазови, Андрій Болконський, П’єр Безухов, Левін, Обломов, герої Чехова і Буніна.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Живаго – герой роману Б. Пастернака “Доктор Живаго”