Значення творчості Некрасова для історії російської поезії

Творчість Некрасова було закономірним продовженням і розвитком кращих традицій російської літератури. У його добутках знайшли відбиття гражданственность Рилєєва, енергія заперечення, сила протесту Лермонтова, народності, фольклоризм Кольцова. У найбільшому ж ступені на становлення Творчості Некрасова впливали Пушкін і Гоголь. Некрасов чи був не єдиним літературним діячем, що у період найбільш гострої полеміки між прихильниками “пушкінського” И “гоголівського” напрямків у російській літературі призивав молоде покоління вчитися

й у Гоголя, і в Пушкіна.

Він писав: “…по-учайтесь прикладом великого поета любити мистецтво, правду й батьківщину, і якщо бог дав вам талант, ідіть слідами Пушкіна”.

Для мови й стилю Некрасова характерне з’єднання самих різнорідних елементів. У його творчості яскраво відбивається пісенний початок, пов’язане з використанням фольклорних традицій. Разом з тим він широко використає й розмовні інтонації, прозаизми, властиві ділові, газетної мовлення. Найчастіше це проявляється в його добутках, присвячених місту, у сатиричних жанрах.

Тим самим Некрасов сприяв розвитку російської літературної

мови, збагачував його новими мовними елементами. Важливе значення мало й жанрове новаторство Некрасова. Створені ним види поеми – народні, сатиричні – з’явилися справжнім внеском в історію росіянці поезії

Чудові традиції Некрасова були підхоплені ще при його житті поетами демократичного табору. Безсумнівний вплив зробив Некрасов на поетів “Іскри”, на видатних представників російської поезії початку XX в. Блоку, Білого. Художня спадщина Некрасова сталася елементом загальної поетичної культури й не моглася не відбитися у творчості таких поетів, як Маяковський, Д. Бєдний, Єсенін, Исаковский, Твардовский і багато хто інших.

Вплив автора “Кому на Русі жити добре” на радянську поезію дуже велико, його не можна обмежити рамками тільки однієї групи поетів або одного якого-небудь напрямку…

Для всієї нашої багатонаціональної літератури художній досвід Некрасова виявився надзвичайно важливим. Його поезія ставала для національних літератур джерелом художніх ідей, образів, мотивів. Некрасов залишив незгладимий слід у творчості таких найбільших поетів і письменників, як М. Налбандян, О. Туманян, Янка Купала, Якуб Колас, К. Хетагуров і ін. Особливе значення мала поезія Некрасова для розвитку української демократичної літератури


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Значення творчості Некрасова для історії російської поезії