ЗНО – Тест № 8

Тест № 8

1. Укажіть, до складу якого громадсько-політичного об’єднання входили Т. Шевченко

І П. Куліш.

А Києво-Могилянської академії;

В товариства любителів рідного слова;

В Петербурзької академії мистецтв; .

Г Кирило-Мефодіївського братства.

2. “Кулішівка” – це:

А правопис, що придумав П, Куліш;

В місцевість, де народився П. Куліш;

В збірка П. Куліша, що побачила світ у 1857 p.;

Г назва журналу, у якому П. Куліш друкував свої твори.

3. Укажіть рік виходу роману П. Куліша “Чорна рада”.

А 1847 p.;

В 1841 p.;

Б 1857 p.; Г 1877 р.

4. Укажіть жанр твору П. Куліша “Чорна рада”:

А роман у новелах;

Б роман-хроніка;

В роман-балада;

Г роман-притча.

5. Укажіть провідну ідею твору II. Куліша “Чорна рада”.

А Єднання України, встановлення миру, суспільної справедливості;

Б любов найвища цінність людського життя;

В людині варто жити за “законами серця”;

Г збереження культурних пам’яток.

6. Укажіть назву твору, який не належить перу П. Куліша.

А Поезія “До кобзи”;

Б оповідання “Орися”;

В оповідання “Січові гості”;

Г драма “Назар Стодоля”;

Д оповідання

“Циган”.

7. Історичним джерелом, використаним П. Кулішем у сюжеті роману “Чорна рада”, став:

А “Літопис Самовидця”;

Б “Літопис Самій ла Be личка”;

В “Початковий літопис”;

Г “Київський літопис”;

Д “Галицько-Волинський літопис”.

8. Про які історичні події йдеться в історичному романі П. Куліша “Чорна рада”?

А Про війну під проводом Б. Хмельницького 1948 – 1654 pp.;

Б про раду Хмельницького з Барабашем і зраду Барабаша;

В про складні часи після смерті Б. Хмельницького, обрання нового гетьмана на Ніжинській раді “черні” у 1663 p.;

Г про трагічні для України наслідки поразки шведської армії під Полтавою.

9. Характеристика якого героя роману П. Куліша “Чорна рада” подана в таких, рядках: “здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кінська грива; уси довгі, униз позакручувані аж на жупан ізвисали…”?

А Брюховецького;

Б Шрама;

В Кирила Тура;

Г Гвинтовки;

Д Васюти.

10. Укажіть прізвище персонажа роману П. Куліша “Чорна рада”, якому належать

Слова: “Зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва… приклонились під одну булаву! Виженем недоляшка з України, одтиснем ляхів до самої Случі – і буде велика одностайна Україна”.

А Сомко;

Б Кирило Тур;

В Брюховецький;

Г Шрам;

Д Гвинтовка.

11. Розмістіть епізоди роману “Чорна рада” відповідно до сюжетного перебігу.

А Поєдинок Петра Шраменка і Кирила Тура;

Б розповідь Божого Чоловіка (сліпого старця-кобзаря) про ситуацію за Дніпром;

В Черевані, Шрами в гостях у Сомка;

Г візит Івана Шрама із сином до Череваневого хутора;

Д розмова між Гвинтовкою і Череванем про заручини Лесі із Сомком.

12. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонаж роману П. Куліша “Чорна рада”.

1 “Орел, а не козак!”

2 “Тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва, що збагатилося за десятилітню війну з ляхами”

3 “Побував він на полі й на морі з низцями; видав не раз і не два смерть перед очима да й загартувався у воєнному ділі так, що як піднявся на ляхів Хмельницький, то мав з його велику користь і підмогу. І ніхто краще його не ставав до бою…”

4 “…Був воїн уроди, красоти дуже дивної; був високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий, голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі, і вже чи ступить чи заговорить, то справді по-гетьманськи”

5 “…Душа його жила не на землі, а на небі”

А Яким Сомко;

Б Божий Чоловік (сліпий кобзар);

В Іван Шрам;

Г Петро Шрам;

Д Михайло Черевань.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗНО – Тест № 8