ЗНО – Тест № З

1. Укажіть вид літератури кінця XVI – початку XVII ст., для якої характерна гостра суперечка з приводу якоїсь проблеми.

А Сатирична література;

В алегорична література;

В полемічна література;

Г емблематична література.

2. Укажіть назву жанру за його визначенням: коротенький злободенний сатиричний вірш, спрямований проти якоїсь особи чи негативного суспільного явища.

А Послання; В панегірик;

В ода; Г епіграма.

3. Кого називають “українським Сократом”, “українським Горацієм”, “українським

Езоном”?

А

Івана Вишенського;

В Мелетія Смотрицького;

В Григорія Сковороду;

Г Лазаря Барановича;

Д Володимира Мономаха.

4. Укажіть, до якого жанру українського бароко належить творчість Г. Сковороди.

А Емблематична література;

В полемічна література;

В історико-мемуарна проза;

Г шкільна драма.

5. Укажіть, які твори переважають у творчості Г. Сковороди.

А драматичні;

Б вірші та байки;

В поеми та оди;

Г пісні.

6. Укажіть твір Г. Сковороди, з якого наведено рядки:

“О, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись”.

А “Всякому місту – звичай

і права”;

Б “De libertate”;

В “Ой пташино жовтобока”;

Г “Бджола та Шершень”.

7. Яке ідейне поняття розкривається в байці Г. Сковороди “Бджола та Шершень”?

А Свобода; В дружба;

Б “сродна праця”; Г розум і обмеженість.

8. Про який твір Григорія Сковороди Олекса Мишанич сказав: “Та широка картина “світу” і його мсрзот, яка є у філософських трактатах, у цій пісні зібрана немов в один фокус”?

А “Гей поля, поля зелені”;

В “Всякому місту – звичай і права”;

В “De Libertate”;

Г “Ой ти, пташко жовтобока…”.

9. Що засуджує Г. Сковорода в пісні “Всякому місту – звичай і права”?

А Існуючу бюрократичну систему;

В фізичне насильство;

В братовбивчу війну;

Г зраду;

Д відсутність у людини естетичного смаку.

10. Укажіть основну думку вірша Г. Сковороди “De libertate”.

А Праця повинна стати природною потребою;

В прославлення гетьмана Б. Хмельницького;

В свобода – найвище благо суспільства;

Г засудження суспільного ладу;

Д висміювання несправедливого судочинства.

11. Установіть відповідність між жанром та його визначенням.

А послання

Б епіграма

В літопис

Г панегірик

Д інтермедія

1 “Розмова, звана Алфавіт, чи Буквар світу”

2 “Зозуля та Дрізд”

3 “Всякому місту – звичай і права”

4 “На день народження Василя Томари”

А поезія

Б філософський трактат В байка Г притча Д панегірик


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗНО – Тест № З