Зображення конічного в оповіданнях А. Чехова (за творчістю А. Чехова)

I. Сміх – одна з численних переваг людини над твариною. (Лише людині властиво сміятися. За допомогою сміху людина позбавляється негативних емоцій, виявляє свої почуття, реагує на ті чи інші події або явища.)

II. Використання комічного у літературі.

III. Зображення комічного у творах А. Чехова.

1. Оповідання А. Чехова “Хамелеон” – яскравий приклад комічного.

2. Проблеми, які висвітлює автор в оповіданні “Хамелеон”. (Це передусім прояви негативних рис характеру людини. Антон Павлович Чехов засуджує підлабузництво, улесливість та корисливість. Саме ці негативні риси, на думку письменника, заважають людині жити, заважають її духовному розвитку.)

IV. Що я усвідомив, читаючи А. Чехова.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 3.25 out of 5)

Зображення конічного в оповіданнях А. Чехова (за творчістю А. Чехова)