Звеличення ратних подвигів у “Слові про похід Ігоря” та “Пісні про Роланда”

Звеличення ратних подвигів

У “Слові про похід Ігоря” та “Пісні про Роланда”

“Слово про похід Ігоря” – пам’ятка давньоукраїнської літератури XII ст. “Пісня про Роланда” зображує події VIII ст., але вперше була знайдена теж у XII ст. і належить до французького народного епосу. Перед нами – два факти з історії різних країн. Але вони мають однакову основу.

Що ж об’єднує ці дві пам’ятки, що у них спільного, незважаючи на відстань у часі і в просторі?

Найперша схожість пам’яток у тому, що вони присвячені

уславленню ратних подвигів простого воїнства, що захищало свою землю. “Слово… ” розповідає нам про Ігорів похід проти половців для захисту Руської землі. “Пісня” розповідає про похід Карла Великого на Іспанію, і народне сказання пов’язало цей похід із патріотичною боротьбою французів (франків) проти нашестя на Європу арабів.

Але найбільш вражаюча подібність цих творів – це головні історичні персонажі. У “Слові… ” автор засуджує вчинок Ігоря за те, що він заради власної слави повів свою дружину у похід замість того, щоб об’єднати зусилля всіх князів і виступити проти ворога однією

могутньою силою. Тому Ігор і зазнав поразки. “Пісня… ” присвячена схожому факту.

Провина Роланда полягала в тому, що він у своєму прагненні до власної слави і у своїй зарозумілості не захотів просити допомоги у Карла Великого, і це призвело до загибелі найкращих його воїнів.

На мою думку, поява таких творів має дві мети. Перша – це прославити мужність воїнів на полі бою, що гинули за рідну землю. Друга – це застереження для зарозумілих і славолюбних полководців: коли йдеться про долю рідного краю, то забудьте про власну славу, почесті, образу і зарозумілість заради спільної мети – захистити рідну землю від навали ворога.

Обидва автори прагнуть підняти дух простого воїнства, виразити повагу до його мужності. Такі твори виникають не через бажання описати в художній формі перебіг війни чи якоїсь сутички, а через потребу не повторити минулих помилок. Вони виникають на потребу часу – нинішнього і майбутнього.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Звеличення ратних подвигів у “Слові про похід Ігоря” та “Пісні про Роланда”