Багатогранна діяльність Пантелеймона Куліша

Пантелеймон Куліш – автор першого українського правопису на фонетичній основі – “кулішівки”, перший перекладач Біблії українською мовою, один із перших видавців творів українською мовою, поет, прозаїк, літературознавець, етнограф, культурний і громадський діяч 40-90-х років XIX століття. Та, на жаль, ім’я цієї талановитої людини дуже довго замовчувалося, твори не видавалися, а самого письменника зображували як представника буржуазно-націоналістичного табору.

Чому? А тому, що за часів “радянської ідеології” замовчувалось

і таврувалося все, що було пронизано любов’ю до України, українського народу, його мови.

Провідною темою творчості П. Куліша була тема соціальної і національної долі українського народу, його мови, культури. Хто ж він, Пантелеймон Куліш, ця талановита й видатна людина свого часу, наш далекий предок?

П. Куліш був людиною дуже обдарованою, з енциклопедичною освітою. Він перший почав писати українською мовою історичні праці, перший український критик-професіонал. П. Куліш – автор першого історичного роману, укладач першої “Сільської бібліотеки” для українського читача.

П. Куліш – перекладач творів

Шекспіра, Байрона, автор п’яти власних поетичних збірок.

Особисто мене дуже вразила подвижницька діяльність цієї людини щодо відродження нашої мови, літератури, культури. Для мене П. Куліш – незвичайна людина й надзвичайно талановита. Ми, його нащадки, вдячні йому за те, що він заклав основи нашого українського правопису, за український буквар і першу “Граматику” для навчання українських дітей рідній мові.

П. Куліш – це полум’яний патріот України, борець за збереження і розвиток самобутності українського народу, його культури, традицій, за українське письменство. У поезії “Піонер” П. Куліш так пише про свій внесок в історію:

Я не поет і не історик – ні!

Я піонер з сокирою важкою:

Терен колючий в рідній стороні

Вирубую трудящою рукою.

Отже, багатогранність творчої обдарованості П. Куліша вражала і його сучасників, і нас. П. Куліш – сильна, талановита, скромна людина, патріот свого народу, творчість і діяльність якого ми відкриваємо для себе.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Багатогранна діяльність Пантелеймона Куліша