Добро

Добро – одне з найбільш загальних понять моральної свідомості, одна з основних категорій етики. Разом зі своєю протилежністю – злом – Д. є найбільш узагальненою формою розмежування моральних, аморальних вчинків, якостей тощо, які відповідають чи не відповідають в даній культурно-історичній ситуації усталеним вимогам моральності. З допомогою категорії Д. здійснюється етична оцінка як явищ соціальної практики, так і моральних якостей окремих осіб.

Для української літератури обговорення морально-етичних проблем є традицією. Від

Г. Сковороди до наймолодшої генерації письменників Д. є моральним ідеалом, крізь призму якого розглядаються й оцінюються вчинки людей. Якщо конкретніші вияви добра – доброчесність, шляхетність і т. п. – постійно змінювалися залежно від культурно-історичної ситуації, набуваючи специфічного національного забарвлення (в одній культурно-історичній ситуації найвище оцінюється шляхетність, в іншій – чесність і справедливість, ще в іншій – добре серце чи готовність до самопожертви), то найбільш узагальнене поняття Д. залишається сталим і незмінним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Добро