ОРІХОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ (ОРІХОВСЬКИЙ-РОКСОЛАН)

ОРІХОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ (ОРІХОВСЬКИЙ-РОКСОЛАН) (1513, с. Оріховці Перемишльської округи – 1566).

З 1526 до 1543 р. навчався в Краківському, Віденському, Віттенберзькому, Падуанському та Болонському університетах, де здобув прекрасну гуманітарну освіту, оволодів латинською, давньогрецькою та давньоєврейською мовами. Повернувшись на батьківщину, розпочав активну літературну діяльність, яка мала спрямування, сформоване тогочасною західноєвропейською культурою. Перу С. Оріховського належать ораторські, публіцистичні та історичні твори, написані

латинською мовою. У двох промовах “Про турецьку загрозу” (1543 – 1544) звучать антимагометанські мотиви, порушується питання про визволення з-під турецького ярма південних слов’ян, висловлюються докори польським властям, які не хочуть захищати слов’янські землі від турків і татар.

У творах “Про целібат” і “Відступництво Риму” (1547) вступив у суперечку з папою римським, доводячи шкідливість целібату (сам С. Оріховський був одружений), за що його мало не відлучили від церкви. У “Напученні королеві польському Сигізмунду II Августу” відтворена картина суспільно-економічного й політичного

становища Польщі середини XVI ст., порушуються питання етичною змісту: засуджується пихатість, користолюбство, хабарництво придворних і підносяться ідеали розуму, людяності, справедливості, доброзичливості, віротерпимості. С. Оріховський написав “Хроніки” (з історії Польщі), “Промову на похоронах Сигізмунда І, листи, діалоги, памфлети на різні теми.

Його творам властиві красномовство, полемічний запал, категоричність суджень та оцінок, пафос, іронія. Художній талант письменника був помічений сучасниками, які називали його “руським Демосфеном”, “людиною, що володіла мовою Цицерона”.

Літ.: Сумцое Н. Ф. Станислав Ориховский // Киев. старина. 1888. Кн.

23. Ноябрь; Swiderska П. Stanislaw Orzechowski: The uneasy yars 1550 – 1559 // Polish Review. 1963. T. 7; Наливайко Д. C. Станіслав Оріховський як український латиномовний письменник Відродження // Українська література XVI – XVIII ст. та інші слов’янські літератури.

К, 1984; Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія: У 2 ч. К., 1995. Ч. 1 – 2.

П. Білоус


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ОРІХОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ (ОРІХОВСЬКИЙ-РОКСОЛАН)