Розкрийте роль митця і мистецтва за поемою Лесі Українки “Давня казка”

Як і кожного справжнього митця, Лесю Українку хвилювала проблема ролі поета й поезії в суспільстві. Відповідь вона шукає у багатьох творах, серед них і поема “Давня казка”. Цей Твір порушує багато питань, наприклад, про суть людського щастя, про вдячність. Ці ж самі

Проблеми хвилюють і багатьох із нас, адже не секрет, що кожен має своє уявлення про значення поезії в житті людини (важливе чи не дуже), про щастя, людську вдячність.

У часи Лесі Українки поширилася думка, що мистецтво, поезія доступні й зрозумілі далеко не всім. Тому й треба

творити “мистецтво для мистецтва” (“штуку для штуки”), для обраних, а не широкого загалу. І. Франко у статті про творчість Лесі Українки, аналізуючи “Давню казку”, писав: “У наших часах, в часах загального рознервовання і екстравага-ції, у часах, коли скрізь лунає аж лящить поклик “штуки для штуки”, аж чудно якось із уст поета почути такі тверезі та здорові погляди на задачу і вагу поезії, які висказує тут наша авторка. По її думці, поезія для маси робочого народу – потіха в горю, спочивок по праці, для кожного чоловіка – природний вираз розбудженого чуття і вищих змагань, для всієї громади
– заохота в боротьбі і докір усякій нікчемності; для пригноблених вона – гарячий поклик до бою за волю і людські права, а для кривдників – грізний месник”.

У Лесі Українки “казка давня”, але вона пройшла випробування часом, її проблеми та ідеї актуальні і донині. По-перше, справжня поезія – пісня-порадниця й розрадниця людини. По-друге, не можна побудувати свого щастя за рахунок інших, роблячи когось нещасливим; по-третє, тільки особисто вільна людина може бути щасливою; по-четверте, не варто забувати про почуття вдячності.

Може бути ще й по-п’яте, по-шосте і так далі. Гарний мистецький твір саме і відзначається своєю багатогранністю.

Відомий дослідник Творчості Лесі Українки Олексій Ставицький пише: “В художніх образах “Давньої казки” утверджується ідея високого призначення і всеперемагаючої сили мистецтва. Поетові пісні допомагають володареві якоїсь казково-умовної країни графові Бертольдо здобути прихильність коханої, перемогти “бусурманського царя” і навести лад у своїх володіннях, а коли він забуває про свої обов’язки перед підданими і доводить країну до розрухи – обертаються грізною непереборною силою проти нього. Графські слуги кидають поета у в’язницю, але “всі пісні його, всі гадки” годі замкнути у тюремних стінах.

Вони стають грізною зброєю трудящого люду в “страшній затятій” війні за “правду нову””.

Висновок. Основна думка, ідея поеми “Давня казка” – утвердження сили мистецтва і його високого призначення. Але не менш важливими є ідеї і про вільну творчість, особисту свободу як необхідну умову нормального існування людини, про складову людського щастя, яка полягає в служінні народові, про людську гідність та вдячність.

Опорні слова й поняття: поема, призначення поета, всеперемагаюча сила мистецтва, особиста свобода.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Розкрийте роль митця і мистецтва за поемою Лесі Українки “Давня казка”