Тема, ідея та мотив художнього твору

Тема художнього твору – це коло подій, життєвих явищ, представлених у художньому творі, у тісному зв’язку з проблемами, які з них постають і потребують осмислення.

Тема, в свою чергу, включає:

– життєвий матеріал, що охоплює: події, вчинки персонажів або їхні думки, переживання, настрої, прагнення, у процесі розгортання яких розкривається суть людини; сфери застосування сил та енергії людини (родина, інтимне чи громадське життя, побут, виробництво тощо); час, відображений у творі: з одного боку, сучасне, минуле чи майбутнє, з другого

– короткий або тривалий; коло подій і персонажів (вузьке чи широке);

– проблеми, порушені у творі на основі відображеного життєвого матеріалу: загальнолюдські, соціальні, філософські, моральні, релігійні тощо.

Ідея твору (від грец. “вигляд, первообраз”) ядро авторського задуму, основна думка про змальовані у творі явища, висвітленню якої підпорядковані всі образи і художні засоби твору (Ідеали і переконання, які автор прагне донести до читача через свій твір).

Ідею твору можна характеризувати:

– за щаблями втілення: ідейний задум автора, естетична оцінка зображеного або авторське ставлення

до зображеного, висновок читача чи дослідника;

– за параметрами проблематики: загальнолюдська, соціальна, філософська, моральна, релігійна тощо;

– за формою втілення: художньо втілена (через картини, образи, конфлікти, предметні деталі), заявлена прямо (ліричними чи публіцистичними засобами).

Мотив у художньому творі (від італ. “привід, спонукання”) – тема ліричного твору (іноді другорядні теми, що доповнюють основну); найменший елемент сюжету.

Мотив (література) – проста складова частина сюжету, тема ліричного твору.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема, ідея та мотив художнього твору