Тема. Українські народні балади “ОЙ ЛЕТІЛА СТРІЛА”, “ОЙ НА ГОРІ ВОГОНЬ ГОРИТЬ”, “КОЗАКА НЕСУТЬ”. ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, класифікація балад

Варіант 1

1. Бондарівна (“Бондарівна”) гуляла… А Біля річки.

Б По високому мосту.

В По містечку.

Г У дворі власного маєтку.

2. Через що Бондарівна висловила незадоволення пану Каховсько­ му? (“Бондарівна”) Бо він її:

А Переобтяжував важкою роботою.

Б Ображав і принижував.

В Обійняв і поцілував.

Г Примушував готувати собі смачні страви.

3. Хто вбив Бондарівну? (“Бондарівна”) А Два жовніри.

Б Пан Каньовськии.

В Батько героїні.

Г Старий солдат.

4. Риса характеру пана (“Бондарівна”),

яка проявилася у ньому в кульмінаційний момент.

А Хитрість. Б Жадність. В Улесливість.

Г Жорстокість.

5. Що радили люди зробити героїні у зв’язку з пильною увагою до неї пана? (“Бондарівна”)

А Втекти від нього.

Б Погодитися на шлюб із ним.

В Остерігатися його.

Г Не зустрічатися з ним.

6. Що пошановував пан Каньовськии у Бондарівні? (“Бондарівна”) А Її вроду і красу.

Б Уміння гарно співати і танцювати.

В Доброту і порядність.

Г Майстерність у вишиванні хрестиком.

7. Де сіла перша рябенька зозуля? (“Ой летіла стріла”) А Біля голови померлого.

Б На старому дубі.

В

На сходинках хати вбитого.

Г У криниці під калиною.

8. Події на початку твору “Ой на горі вогонь горить” відбува­ ються…

А Біля гори.

Б У долині.

В За лісом.

Г Неподалік від села.

9. Кінь у героя твору “Ой на горі вогонь горить” був…

А Біленький.

Б Сіренький.

В Сивенький.

Г Вороненький.

10. З приводу смерті козака сумує не тільки автор балади “Козака несуть”, ай:

А Дівчина.

Б Дружка молодої.

В Кінь.

Г Усі, хто його знав.

11. У баладі “Козака несуть” не використовується…

А Гіпербола.

Б Епітет.

В Повтор.

Г Пестливі слова.

12. Слово ” Балада ” походить з мови…

А Латинської. Б Англійської. В Німецької.

Г Грецької.

Варіант 2

1. Серед інших дівчат героїня “Бондарівни”, наче…

А Спляча красуня.

Б Троянда.

В Ластівка.

Г Сива голубка.

2. Описуючи вродливість Бондарівни, творці балади “Бондарівна” зазначили, що вона…

А Приваблива. Б Хороша. В Вродлива.

Г Симпатична.

3. Найбільше героїня “Бондарівни” у своєму житті цінувала… А Доброту.

Б Порядність. В Волю. Г Щирість.

4. Яким було останнє бажання героїні “Бондарівни”? Вона: А Прагнула щастя своєму коханому.

Б Мріяла про скасування кріпацтва.

В Наполягала на укладанні шлюбу з коханим.

Г Хотіла бачити своє життя вільним.

5. За смерть дочки (“Бондарівна”) пан дав її батьку… А Гроші.

Б Стадо худоби.

В Дозвіл безкоштовно рибачити у річці.

Г Нову хату.

6. Звідкіль летіла стріла, що влучила у вдовиного сина? (“Ой леті­ла стріла”)

А 3 гори.

Б Долини.

В Дрімучого лісу.

Г Синього моря.

7. Де матінка за сином плаче (“Ой летіла стріла”), там…

А Сліз криниця. Б Земля сухенька. В Дунай розлився.

Г Калюж багато.

8. Смерть козака (“Ой на горі вогонь горить”) оплакував його:

А Кінь. Б Вороги. В Голубка.

Г Вітер.

9. Хто зустрів посланця козака? (“Ой на горі вогонь горить”)

А Батько.

Б Селянські заробітчани.

В Кохана.

Г Сестра з матір’ю.

10. Дізнавшись про трагічну смерть коханого (” Козака несуть “), дів­ чина…

А Білі рученьки ламала.

Б Плакала і голосно кричала.

В Вирішила закінчити життя самогубством.

Г Виявила байдужість.

11. Балада як фольклорний жанр став дуже швидко поширювати­ ся в Україні з початку:

А XVIII ст. Б XIX Ст. В XVII ст.

Г XVI ст.

12. Балада – один із видів народних… А Дум.

Б Легенд.

В Казок

Г Пісень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема. Українські народні балади “ОЙ ЛЕТІЛА СТРІЛА”, “ОЙ НА ГОРІ ВОГОНЬ ГОРИТЬ”, “КОЗАКА НЕСУТЬ”. ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, класифікація балад