В. СОСЮРА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “МАЗЕПА”, “ДО БРАТА”, “ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ”, “ЯК Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, МІЙ КРАЮ ВУГЛЯНИЙ”, “БІЛІ АКАЦІЇ БУДУТЬ ЦВІСТИ…”, “ТАК НІХТО НЕ КОХАВ”

Тема. В. СОСЮРА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “МАЗЕПА”, “ДО БРАТА”, “ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ”, “ЯК Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, МІЙ КРАЮ ВУГЛЯНИЙ”, “БІЛІ АКАЦІЇ БУДУТЬ ЦВІСТИ…”, “ТАК НІХТО НЕ КОХАВ”

Варіант 1

1. З’ясовуючи місце В. Сосюри в українському літературному про­цесі, назвав поета “глибинно-бентежним березнем” і “замріяно прозорим вереснем” української новітньої поезії…

А М. Стельмах.

Б Л. Костенко.

В П. Загребельний.

Г Б. Олійник.

2. Більшість творів В. Сосюри…

А Романтичні.

Б Автобіографічні.

В

Фантастичні.

Г Пов’язані з історичними подіями.

3. Становлення В. Сосюри як поета прискорює його зустріч у 1921 році в Харкові з…

А Г. Хоткевичем.

Б М. Хвильовим.

В Б. Грінченком.

Г В. Елланом.

4. З 1943 р. В. Сосюра входить до складу фронтової газети “За честь Батьківщини” разом:

А З М. Бажаном і П. Загребельним.

Б Є. Маланюком і А. Малишком.

В А. Головком і А. Малишком.

Г М. Рильським і П. Загребельним.

5. Поезію “Любіть Україну” В. Сосюра написав у зв’язку:

А 3 облудними політичними звинуваченнями чесних і відда­них народові письменників.

Б Необхідністю

захистити національні традиції від тоталі­тарного режиму.

В Відображенням краси природи рідного краю.

Г Повним визволенням України від німецько-фашистських загарбників.

6. До кого звертається В. Сосюра у творі “Як я люблю тебе, мій краю вугляний” зі словами безмірної любові?

А До сільськогосподарських працівників.

Б Донецького краю.

В Творців природи.

Г Шахтарів.

7. Перші уривки з твору “Мазепа” В. Сосюри були надруковані у 1923 році в журналі…

А “Рідне слово”.

Б “Життя і революція”.

В “Вільна думка”.

Г “Громада”.

8. Перші 11 розділів твору “Мазепа” В. Сосюри розповідають про…

А Любовні пригоди молодого Мазепи.

Б Історичні події в Україні кінця XVII – початку XVIIIст.

В Філософські роздуми гетьмана про смисл життя.

Г Взаємостосунки гетьмана з Петром І.

9. Як склалася доля І. Мазепи наприкінці твору? (В. Сосюра “Мазепа”)

А Був убитий Петром І за зраду.

Б Помер в ув’язненні шведів від тяжкої хвороби.

В Самогубство – отруївся.

Г Загинув під час війни з росіянами.

10. Бажання В. Сосюри стати поетом з’явилося ще в дитячі роки, під впливом…

А Бабусі.

Б Першого учителя.

В Батька.

Г Прочитаних книжок.

11. Захоплюючись історичним минулим рідного краю, В. Сосюру найбільше вражали…

А Подвиги лицарів Запоріжжя.

Б Події феодальної роздробленості Київської Русі.

В Повстання покріпаченого люду.

Г Часи боротьби українців з монголо-татарськими поневолю­вачами.

12. Кохання у В. Сосюри на прикладі поезії “Білі акації будуть цвіс­ти… ” – це…

А Краса, яка облагороджує людину.

Б Почуття, що перевіряє на витримку.

В Сила, що спонукає людину до подвигів і величних звершень.

Г Бережливе ставлення до природи рідного краю.

Варіант 2

1. В. М. Сосюра народився…

А На Херсонщині.

Б Донеччині.

В Луганщині.

Г Сумщині.

2. В юності В. Сосюра почав віршувати, його поезії стали друкува­тися у лисичанській газеті…

А “Вільна думка”.

Б “Громада”.

В “Голос рабочего”.

Г “Слово”.

3. В. Сосюра – робітфаківець…

А Полтавського педагогічного інституту.

Б Київського університету.

В Львівського національного університету.

Г Харківського інституту народної освіти.

4. Духом воєнного часу пройнята поетична збірка В. Сосюри…

А “В годину гніву”.

Б “Залізниця”.

В “Серце”.

Г “Близька далина”.

5. Окрім поезії В. Сосюра захоплювався…

А Грою в шахи.

Б Музикою та співами.

В Спортом.

Г Розведенням свійських тварин.

6. У що вірить В. Сосюра, зазначаючи про це в поезії “Як я люблю тебе, мій краю вугляний”?

А У почесну шахтарську працю.

Б Безмежну любов до пісень Донеччини.

В Відродження національної культури.

Г Щасливе майбутнє свого народу.

7. Піднесеності, поетичності інтимного вірша “Так ніхто не ко­хав…” В. Сосюри сприяє його розмір…

А Чотиристопний анапест.

Б Чотиристопний дактиль.

В Тристопний ямб.

Г Амфібрахій.

8. Над твором “Мазепа” В. Сосюра працював упродовж…

А Двадцяти років.

Б Тридцяти років.

В Десяти років.

Г П’ятнадцяти років.

9. І. Мазепа в однойменному творі В. Сосюри рішуче виступає за…

А Незалежність України як держави.

Б Возз’єднання Росії і України.

В Відновлення козацької державності.

Г Возвеличення і збереження української культури.

10. У поезії “До брата” В. Сосюра висловлював думку про те, що…

А Рідна мова – душа нації.

Б Праця прикрашає людину.

В Краса вимагає жертв.

Г Кожний вартий поваги і пошани.

11. Одним із центральних образів у творчості В. Сосюри…

А Є природа рідного краю.

Б Людина праці.

В Запорожці.

Г Україна.

12. Провідним мотивом твору “Любіть Україну” В. Сосюри…

А Є заперечення еміграції.

Б Оспівування гімну рідного краю.

В Возвеличення престижу українського громадянства.

Г Возз’єднання західно – та східноукраїнських земель.

Варіант З

1. Майбутній поет В. Сосюра походить з родини…

А Залізничника.

Б Військовослужбовця.

В Різноробочих.

Г Лікаря.

2. Громадському змужнінню В. Сосюри сприяло…

А Творче угрупування – мистецький український рух (МУР), членом якого він був.

Б Скасування кріпацтва.

В Відвідування патріотичного гуртка в школі.

Г Утворення Української Народної Республіки.

3. Серед молоді поезії В. Сосюри здобули надзвичайної популяр­ності, бо…

А Були щирі й емоційні.

Б Відображали філософські питання.

В Критикували тогочасний уряд.

Г Описували трагічні події української національної історії кінця XIX – початку XX ст.

4. В. Сосюрі довелося витримати брутальних звинувачень кремлівською верхівкою за твір…

А “Мій син”.

Б “Любіть Україну”.

В “Смерть отця”.

Г “До брата”.

5. Ранні твори В. Сосюри…

А Неокласичні.

Б Футуристичні.

В Емоційні.

Г Романтико-сентиментальні.

6. В. Сосюра акумулює в собі трагедію…

А Історичної епохи рідного краю.

Б Української інтелігенції в умовах тоталітарної сис­теми.

В Неосвіченої молоді.

Г Українського села у часи кріпацтва.

7. В умовах сталінщини твір “Мазепа” В. Сосюри неможливо було опублікувати у зв’язку з тим, що…

А Мазепа був українським героєм, а не радянським.

Б Поет всіляко переслідувався органами влади.

В Заборонялося писати будь-які твори на історичну тему.

Г Постать гетьмана офіційно спотворювалася, а його дії вважалися зрадницькими.

8. За жанровою спрямованістю “Мазепа” В. Сосюри…

А Поема.

Б Роман у віршах.

В Трагедія.

Г Історична основа.

9. В. Сосюра звертається до брата в однойменному творі, щоб він…

А Учив мову Т. Шевченка та І. Франка.

Б Не став національним самогубцем.

В Займався перекладацькою діяльністю.

Г Став на захист національних інтересів.

10. Образ якої України відтворює В. Сосюра в поезії “Любіть Ук­раїну”?

А Солов’їної.

Б Озелененої.

В Вишневої.

Г Пригніченої.

11. Вірш “Білі акації будуть цвісти…” В. Сосюри є яскравим прикладом органічного злиття…

А Особистих і громадських почуттів в ліричного героя.

Б Краси людини і природи.

В Зовнішньої привабливості і внутрішньої порядності голов­ного образу твору.

Г Емоційності і оптимізму.

12. Поезія В. Сосюри “Так ніхто не кохав…” за своєю композицією нагадує твір…

А Фантастичний.

Б Музичний.

В Романтичний.

Г Ідилію.

Варіант 4

1. Про свій край В. Сосюра образно розповів у автобіографічному творі…

А “Третя рота”.

Б “Червона зима”.

В “Мазепа”.

Г “Розстріляне безсмертя”.

2. Будучи військовим, В. Сосюра воював у армії…

А Петлюрівців.

Б Денікінців.

В Білополяків.

Г Червоноармійців.

3. Негативно на творчість В. Сосюри позначилася…

А Громадянська війна.

Б Сталінщина.

В Революція 1917р.

Г Літературна дискусія 1925-1928 pp.

4. “Я дуже хотів бути поетом”,- так В. Сосюра зізнався у творі…

А “Червона зима”.

Б “Третя рота”.

В “Мазепа”.

Г “Перстень”.

5. Важливим моментом у творчому становленні В. Сосюри став його перехід…

А До українського віршування.

Б Ідеалізації суспільства.

В Драматичної діяльності.

Г Вивчення культурної спадщини українців.

6. “Голосом своїм, його задушевністю, теплотою, інтимністю, його знаменитим сосюрівським тембром він таки ні на кого не схожий, він – одинак”,- так писав про В. Сосюру…

А В. Симоненко.

Б Д. Павличко.

В О. Гончар.

Г А. Малишко.

7. З ким порівнює В. Сосюра Вкраїну в поезії “Білі акації будуть цвісти…”, зазначаючи: “В тебе і губи і брови твої…” ?

А 3 матір’ю.

Б Сестрою.

В Красунею-чародійкою.

Г Коханою.

8. І. Мазепа в однойменному творі В. Сосюри не був зрадником рідного народу, бо…

А Дбав про визволення національної мови.

Б Намагався звільнити його від московського колоніального пригнічення.

В Захищав полонених козаків від приниження Петра І.

Г Уклав мирну угоду зі шведами проти Петра І.

9. Про яке слово не слід забувати? (В. Сосюра “До брата”)

А “Країна”.

Б “Життя”.

В “Мати”.

Г “Любов”.

10. Поезія “Як я люблю тебе, мій краю вугляний” В. Сосюри нале­жить до збірки…

А “Близька далина”.

Б “Коли зацвітуть акації”.

В “Під гул кривавий”.

Г “Щоб сади шуміли”.

11. У першій частині твору “Мазепа” В. Сосюри гетьман окреслю­ється у плані…

А Фантастичному.

Б Героїчному.

В Оптимістичному.

Г Романтичному.

12. “Так ніхто не кохав…” присвячено В. Сосюрою…

А Сестрі.

Б Матері.

В Першій дружині.

Г Усім українським жінкам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

В. СОСЮРА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “МАЗЕПА”, “ДО БРАТА”, “ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ”, “ЯК Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, МІЙ КРАЮ ВУГЛЯНИЙ”, “БІЛІ АКАЦІЇ БУДУТЬ ЦВІСТИ…”, “ТАК НІХТО НЕ КОХАВ”