Забула внучка в баби черевички… – Станіслав ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ (народився 1950 р.)

Українська література 6 клас – О. М. Авраменко

Я І СВІТ

Станіслав ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ (народився 1950 р.)

Забула внучка в баби черевички…

Дитячим сміхом бризнувши в зело,

За повелінням вікової звички

Перекотилось літо за село.

Махнуло рученя в бензовозі –

І курява вляглась після коліс.

А бабка все стояла на дорозі,

Хустинкою торкаючись до сліз.

І вийшли в небо зорі-жаровички,

І тихо бабка посеред села

Малесенькі дитячі черевички

У спорожнілу хату занесла.

Лягла собі. І світло не світила.

Торкнулась

черевичків перед сном –

І осінь їй тихенько опустила

Горіховий листок перед вікном

Теорія літератури

Віршові розміри

У 5 класі ви вже ознайомлювалися з особливостями прозової й віршованої мови художніх творів, коли вивчали казку В. Симоненка “Цар Плаксій і Лоскотон”. У чому полягає відмінність між прозовими творами й віршованими? Тут потрібно згадати про відомі вам поняття, як поділ вірша на строфи, ритм, рима.

Ритмічність у вірші часто досягається через закономірне повторення однакових груп складів (їх називають стопами). За типом таких груп визначають віршовий розмір

– ямб і хорей. Як це зробити?

Ви знаєте, що склади бувають наголошені й ненаголошені. Скільки голосних у слові, стільки й складів. Прочитаймо перші два рядки вірша С. Чернілевського ” Забула внучка в баби черевички…” і поставмо наголоси: Забула внучка в баби черевички…

Дитячим сміхом бризнувши в зело.

Спробуймо тепер побудувати схему цього вірша, щоб визначити його розмір. Наголошені склади позначимо рискою з наголосом а не наголошені – за допомогою лежачої дужки

Ви відразу помітите закономірність у повторенні ненаголошеного й наголошеного складу якщо через кожні два символи поставите вертикальну риску.

Отже, цей вірш написаний ямбом, бо в ньому повторюється комбінація, що складається з ненаголошеного й наголошеного складів. Комбінації складів, як уже зазначалося вище, називають стопами.

У хорея перший склад наголошений, а другий ненаголошений. Спробуйте побудувати схему до перших двох рядків вірша С. Чернілевського “Теплота родинного інтиму…” й переконатися, що він написаний хореєм.

У віршах часто трапляється пірихій – так звана допоміжна стопа. Пірихій складається з двох ненаголошених складів, не впливає на визначення віршового розміру. Ви, напевно, помітили, що в обох наведених вище рядках вірша “Забула внучка в баби черевички…” наявний пірихій.

У кінці рядків ямб чи хорей може бути неповним, тоді кажуть, що в рядку неповна стопа.

1. Рима – це

А однакові початки рядків у вірші

Б поділ вірша на частини за змістом

В співзвучні закінчення рядків у вірші

Г комбінації наголошених і ненаголошених складів

2. За вікном хатини у вірші “Теплота родинного інтиму…”

А зима

Б весна

В літо

Г осінь

3. У реченні І осінь їй тихенько опустила горіховий листок перед вікном використано

А анафору

Б гіперболу

В порівняння

Г персоніфікацію

4. Які ви знаєте ознаки віршованої мови?

5. Як ви розумієте такі вислови з вірша С. Чернілевського “Теплота родинного інтиму…”: мотузочком диму хату прив’язала до небес; не катує серце печія; як душа світліє перед днем?

6. Визначте головне за змістом слово в кожному рядку вірша “Теплота родинного інтиму…”. Виразно прочитайте вірш, інтонаційно наголошуючи виділені слова.

7. Прокоментуйте кожне слово назви вірша “Теплота родинного інтиму…”.

8. Як ви розумієте зміст речення І осінь їй тихенько опустила горіховий листок перед вікном (“Забула внучка в баби черевички…”) ?

9. З якою метою, на вашу думку, поет використовує образні вислови: пере котилось літо за село, бризнувши в зело?

10. Яке враження справили на вас вірші С. Чернілевського?

11. Знайдіть у вірші “Забула внучка в баби черевички…” слова зі зменшено-пестливими суфіксами й випишіть їх у робочий зошит. З якою метою автор використовує їх? Чи вживає хтось із ваших знайомих, друзів чи родичів слова з такими суфіксами і в яких ситуаціях?

12. Доберіть і запишіть у робочий зошит прикметники-епітети, які могли б сполучатись у віршах із такими іменниками: мамині… ,… , … руки; …,…,… сонце;…,…,… зоря;…,…,… хатина.

1. Виписати в робочий зошит слова з віршів С. Чернілевського, ужиті в переносному значенні. Усно пояснити, яку роль відіграють у творах образні слова (епітет, персоніфікація, порівняння тощо).

2. Вивчити один із віршів С. Чернілевського напам’ять(за бажанням).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Забула внучка в баби черевички… – Станіслав ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ (народився 1950 р.)