Значення Десяти Заповідей для співжиття в родині та суспільстві

Усе у світі, починаючи з невидимого атома і закінчуючи сяючим сонцем, потребує певних фізичних законів, які керували б ними. Для гармонійного існування Всесвіту необхідні непорушні фізичні закони. Десять Заповідей записані в книзі Вихід (див. 20:3-17).

Він, цей Закон, досконалий, тому що визначає нашу поведінку на всіх рівнях: у ставленні до Бога, сім’ї, до суспільства загалом. Якби всі дотримувались цього Закону, то ми б жили в суспільстві добра і процвітання. Господь записав десять заповідей на кам’яних скрижалях і дав народу біля гори

Сінай. Перші чотири заповіді стосуються відносин з Богом, наступні шість говорять про те, як людина має поводитись у суспільстві. Розкриваючи тему нашого твору, зупинимось на останніх шести іаповідях.

5-та заповідь: “Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі” (Вихід 20:12). Батьки мають право на таку любов і повагу, котрими ніхто більше не користується. Той, хто не визнає законний авторитет своїх батьків, – не визнає авторитету Бога. Ця заповідь вимагає від дітей любові й ніжності, турботи про батьків, збереження їх репутації, щоб діти для батьків були допомогою

і втіхою в похилому віці.

“Не вбивай!” (Вихід 20:13). Усі вчинки, котрі сприяють скороченню життя: ненависть, помста, нехтування потребами потерпілих – у порушеннях 6-ї заповіді. “Не чини перелюбу!” (Вихід 20:14). Ця заповідь забороняє не лише брудні вчинки, але й розпусні думки й бажання.

“Не кради” (Вихід 20:15). Восьма заповідь засуджує крадіжку людей, торгівлю рабами й воєнний напад без попередження. “Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!” (Вихід 20:16). Будь-яка неправда, спроба чи намагання обманути нашого ближнього підлягає під цю заповідь.

Навіть зумисне замовчування правди є порушеннями дев’ятої заповіді. “Не жадай дому ближнього свого, не жадай дружини ближнього свого” (Вихід 20:17). Яку людину можна назвати “вільною”: ту, що підкоряється закону, чи ту, яка порушує його?

У чому полягає свобода для злочинця? У тому, щоб порушити закон? Але в такому разі він губить свою свободу, тоді як той, хто дотримується закону, залишається вільним.

Отже, значення морального закону Господа, записаного в книзі Вихід (20:3-17), незмінне й непохитне. Непорушність морального закону є нормою умовою всієї організації, розвитку й гармонії людини у стосунках з іншими людьми у суспільстві.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Значення Десяти Заповідей для співжиття в родині та суспільстві